Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Załączniki:
Download this file (Protokół nr 1 z dnia 22.04.2015 r..pdf)Protokół nr 1 z dnia 22.04.2015 r..pdf[Protokół nr 1]1581 kB
Download this file (Protokół nr 2 z dnia 29.04.2015 r..pdf)Protokół nr 2 z dnia 29.04.2015 r..pdf[Protokół nr 2]2155 kB
Download this file (Protokół nr 3 z dnia 27.05.2015 r..pdf)Protokół nr 3 z dnia 27.05.2015 r..pdf[Protokół nr 3]1190 kB
Download this file (Protokół nr 4 z dnia 08.07.2015 r..pdf)Protokół nr 4 z dnia 08.07.2015 r..pdf[Protokół nr 4]2375 kB
Download this file (Protokół nr 5 z dnia 04.09.2015 r..pdf)Protokół nr 5 z dnia 04.09.2015 r..pdf[Protokół nr 5]1879 kB
Download this file (Protokół nr 6 z dnia 04.11.2015 r..pdf)Protokół nr 6 z dnia 04.11.2015 r..pdf[Protokół nr 6]2847 kB
Download this file (Protokół nr 7 z dnia 09.12.2015 r..pdf)Protokół nr 7 z dnia 09.12.2015 r..pdf[Protokół nr 7]2690 kB
Download this file (Protokół nr 8 z dnia 29.01.2016 r..pdf)Protokół nr 8 z dnia 29.01.2016 r..pdf[Protokół nr 8]1903 kB
Download this file (protokol nr 9.pdf)protokol nr 9.pdf[ ]1296 kB
Download this file (protokol nr 10.pdf)protokol nr 10.pdf[ ]1920 kB
Download this file (protokol nr 11.pdf)protokol nr 11.pdf[ ]2155 kB

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY SENIORÓW W ROKU 2015


Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy...Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów została powołana przez Radę Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i rozpoczęła działalność w kwietniu ubiegłego roku. Obecnie liczy 8 członków i jest organem społecznym o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjującym dla Zarządu Dzielnicy Wilanów w obszarze spraw dotyczących osób starszych.
Głównym celem Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych, zachęcanie do uczestnictwa w życiu publicznym i angażowanie się obywatelsko.
Aktywność członków Rady Seniorów, ale także dobra współpraca i wsparcie ze strony Zarządu i Rady Dzielnicy sprawiło, że udało się w dotychczasowej działalności podjąć i częściowo zrealizować postulaty i potrzeby osób starszych. M.in. uruchomić i rozpropagować tak pożyteczne akcje jak „Koperta Życia” czy konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”.
Zachęcamy do lektury sprawozdania z naszej działalności w roku 2015. Informacje o bieżących działaniach znajdują się w protokołach z posiedzeń Rady.

 Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy...

Wspólne posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów oraz Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów.

W dniu 23 maja w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów miało miejsce wspólne posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów oraz Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. Tę część obrad poprowadzili: Przewodnicząca Rady Seniorów Wilanów m.st Warszawy Elżbieta Wiśniewska oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy Paweł Skrodzki. Spotkanie miało charakter debaty nad możliwością podjęcia współpracy międzypokoleniowej. Po zakończeniu wspólnych obrad radni kontynuowali posiedzenia we własnych składach Rad.

Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy...

Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W dniu 15 października 2014 r. Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LV/182/2014 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy nadającą jej jednocześnie statut określający tryb wyboru członków, zasady działania oraz organizację. Zgodnie z procedurą określoną w przedmiotowej uchwale w dniu 17 października 2014 r. na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy umieszczono ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Rady Seniorów w terminie od dnia 17 października 2014 r. do 31 października 2014 r.

 W dniu 4 lutego 2015 r. Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr III/23/2015 w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Na przedstawiciela Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy powołano Panią Bożenę Laskowską.

 


 

W dniu 20 lutego 2015 r. Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 24/IV/2015 w sprawie powołania Członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, a w dniu 19 marca 2015 r. uchwałą nr 47/IV/2015 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz uchwałą nr 48/IV/2015 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy uchwalono ostateczny skład Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Na przedstawiciela Zarządu Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – Panią Danutę Zygańską.

 

Skład Rady przedstawia się następująco:
1. Pani Małgorzata Dreger
2. Pan Jan Lewandowski
3. Pani Maria Podniesińska
4. Pan Józef Roszczyk
5. Pani Małgorzata Wilk
6. Pani Elżbieta Wiśniewska
7. Pani Bożena Laskowska
8. Pani Danuta Zygańska

 


 

W dniu 22 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, podczas którego dokonano wyboru Prezydium Rady oraz przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów.


W skład Prezydium Rady wschodzą:
1. Pani Elżbieta Wiśniewska -Przewodnicząca
2. Pani Bożena Laskowska - Wiceprzewodnicząca
3. Pan Józef Roszczyk - Wiceprzewodniczący
4. Pani Małgorzata Dreger - Sekretarz


Osobą reprezentującą Radę Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
w Warszawskiej Radzie Seniorów jest Pani Elżbieta Wiśniewska.

 

Załączniki:
Download this file (sprawozdanie-RadaSeniorow.pdf)sprawozdanie-RadaSeniorow.pdf[ ]2066 kB