WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 
dla Dzielnicy Wilanów Urzędu m.st. Warszawy

ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa

czynny:
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
W poniedziałek dyżur Wydziału Obsługi Mieszkańców do godz. 18.00


Informacja WOM: 22 44-35-069

fax: 22 44-35-067

www.eurzad.um.warszawa.pl

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie

 

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, SPRAWY LOKALOWE

 • parter stanowisko 15, tel.: 22 44-35-076

INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, MIEJSKI  RZECZNIK KONSUMENTÓW

 • parter stanowisko 16, tel. 22 44-35-075

GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI, KARTA WARSZAWIAKA, KARTA MŁODEGO WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY

 • parter stanowisko 17, tel.: 44 35 074

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • parter, pok. 5, tel.: 22 44 35 073

PRAWO JAZDY

 • parter sala obsługi, tel.: 22 44 35 086 do 088

Sprawdź status sprawy: www.kierowca.pwpw.pl/

REJESTRACJA POJAZDÓW

 • parter - sala obsługi, tel.: 22 44 35 089 do 092

Sprawdź status sprawy: www.pojazd.pwpw.pl/

MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE

 • parter - sala obsługi, tel.: 22 44 35 082 do 085

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DODATKI MIESZKANIOWE

 • Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, budynek B, pok. 307, 308, 320, tel.: 22 44 34 954 do 958

KASA

 • parter - sala obsługi, tel.: 22 44 34 970

INFORMACJA, OŚWIATA, KULTURA, SPORT, SKARGI I WNIOSKI, INFORMACJA PUBLICZNA

 • parter - sala obsługi, tel. 22 44 35 069, 22 44 35 000

PODATKI I OPŁATY LOKALNE - WYMIAR

Wydział Budżetowo-Księgowy 

PUNKT INFORMACJI PODATKOWEJ - PARTER SALA OBSŁUGI - STANOWISKO NR 18 tel. 44 34 976

 • OBSŁUGA PODATNIKÓW / PODATKI: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, LEŚNY/

          PONIEDZIAŁEK w godz. 8.00 – 17.45

          WTOREK – PIĄTEK w godz. 8.00 - 15.45

 • KSIĘGOWOŚĆ PODATKI LOKALNE – 22 44 34 963; 22 44 34 967 

 • OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  WYMIAR OPŁATY / DEKLARACJE / - 22 44 35 001
  KSIĘGOWOŚĆ OPŁATY – 22 44 34 962

 • OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
  USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁATY – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – 22 44 35 038
  KSIĘGOWOŚĆ OPŁATY – 22 44 34 971

  OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 22 44 35 033

  KSIĘGOWOŚĆ OPŁAT POZOSTAŁYCH / PAS DROGI, UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY, OPŁATA ADIACENCKA, RENTA PLANISTYCZNA / - 22 44 34 977

       

PASZPORTY

 • Od 4 maja 2009 komórka Urzędu Wojewódzkiego do spraw paszportowych dla mieszkańców Wilanowa - Referat Paszportów Nr 4 – znajduje się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 (obok stacji metra Imielin). Punkt czynny jest: w poniedziałek 8.00 - 17.30, wtorek -czwartek 8.00 - 15.30, w piatek 8.00 - 14.00.

Uwaga! Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie może być wydrukowany ze strony internetowej.
Należy go wypełnić na oryginalnym druku dostępnym w punktach obsługi paszportowej na terenie województwa mazowieckiego.

 

Pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców umożliwiają rozpoczęcie procedur urzędowych, nie rozpatrują spraw merytorycznie, nie podejmują decyzji merytorycznych.
Obowiązkiem pracowników WOM jest: przyjmowanie oraz sprawdzanie składanej w urzędzie dokumentacji zgodnie z zatwierdzonymi procedurami. Po stwierdzeniu kompletności składanych wniosków wraz z obowiązkowymi załącznikami, dokumentacja jest ewidencjonowana i kierowana do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

Istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę w stanowiskach obsługi WOM korzystając z adresu: https://rezerwacje.um.warszawa.pl

Urząd Stanu Cywilnego


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Dzięki ESP posiadacze bezpiecznych podpisów elektronicznych będą mogli składać e - podania w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, sprawami obywatelskimi, dostępem do informacji publicznej czy uzyskaniem odpisu aktu urodzenia.
Instrukcja używania skrzynki znajduje się na stronie: http://eurzad.um.warszawa.pl

Konta bankowe
Urząd m.st. Warszawy - Dzielnica Wilanów
02-797 Warszawa,
ul. Franciszka Klimczaka 2
CitiBank

12 1030 1508 0000 0005 5003 4085 wpłaty z tytułu:
odbioru odpadów komunalnych

75 1030 1508 0000 0005 5003 4018 wpłaty z tytułu:
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat adiacenckich, opłat z tytułu renty planistycznej, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości (gruntu), opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat z tytułu zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogowego

29 10301508 0000 0005 5001 6125 wpłaty z tytułu:
opłat skarbowych

63 1030 1508 0000 0005 5001 6192 wpłaty z tytułu:
rozliczenia kosztów związanych z ochroną środowiska, opłat przedsiębiorstw za usunięcie lub przesadzenie drzew, kary za wycięcie drzew bez decyzji

51 1030 1508 0000 0005 5001 6117 wpłaty z tytułu:
opłat komunikacyjnych, tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki lokalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne, opłat ewidencyjnych

07 1030 1508 0000 0005 5001 6036 wpłaty z tytułu:
opłat za udostępnienie danych z ewidencji

73 1030 1508 0000 0005 5001 6109 wpłaty z tytułu:
wadium, kaucji gwarancyjnej

32 1030 1508 0000 0005 5001 6168 wpłaty z tytułu:
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 wpłaty z tytułu:
opłaty geodezyjno - kartograficzne


12 1030 1508 0000 0005 5003 4085
wpłaty z tytułu:
odbioru odpadów komunalnych – dla osób fizycznych i podmiotów prawnych nie posiadających indywidualnych nr rachunków bankowych nadawanych przy złożeniu deklaracji