Informacja
Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
dla właścicieli obiektów budowlanych zawierających wyroby azbestowe nieprowadzących działalności gospodarczej

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów informuje o możliwości dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania  wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.


Właściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości oraz obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych zawierających wyroby azbestowe mają następujące obowiązki:

1. corocznego składania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (do 31 stycznia) – do Prezydenta m.st. Warszawy,

2. składania informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (niezwłocznie po przekazania odpadów azbestowych na składowisko) – do Prezydenta m.st. Warszawy,

3. przeprowadzenia kontroli stanu technicznego wyrobów zawierających azbest, sporządzenia dokumentu pn. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (z częstotliwością wynikającą z uprzednio przeprowadzonej oceny – „stopień pilności”).
Informację dot. wykorzystywania wyrobów azbestowych i zakończenia wykorzystywania tych wyrobów należy złożyć w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9 lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 11.

Wyjaśnienia dot. obowiązków właścicieli posiadających materiały zawierające azbest i sposobów wypełniania druków (oceny i informacji) można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów, tel. 22 642-60-01 w. 406, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat przedsiębiorców posiadających ważne decyzje administracyjne zezwalające na usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (Departament Środowiska) pod nr tel. 22 597-90-87.

W sprawach dotyczących dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych i odpadów azbestowych należy zwrócić się do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych) pod nr tel. 22 257-92-72, 22 257-92-67.

Wzór formularza oceny znajduje się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz. 1089) oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji (dostępny również w Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów Urzędu m.st. Warszawy).

Wzory formularzy informacji znajdują się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji (dostępny również w Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów Urzędu m.st. Warszawy).

Załączniki 1 i 3 (do pobrania)
informacja
ocena_stanu

Załączniki:
Download this file (AZBEST.doc)wniosek[wniosek]94 kB
Download this file (UCHWAŁA.pdf)uchwała[ ]216 kB
Download this file (ZAŁ. NR 3 USUWANIE AZBESTU.pdf)usuwanie_azbestu[ ]1104 kB