znak: OŚ-IV-UII.6220.120.2017.SPA (nr pisma w sprawie: 16) z dnia 15 stycznia 2018 r.

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.1.2018.MMI z 18 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie

sygn. Km 1/13 (Km 100/15)

znak: DLI.2.6621.47.2017.MZ.9