sygn. akt V RNs 672/17 z dnia 13 listopada 2017 r.

sygn. akt XVI Ns 1280/16

znak: WOOŚ-II.4207.48.2017.DF.12 z dnia 09 listopada 2017 r.

znak: OŚ-IV-UII.6220.101.2017.EMA (nr pisma w sprawie: 16) z dnia 08 listopada 2017 r.

sygn. Km 4832/16