znak: WI-II.7820.1.10.2017.MS1 z dnia 20 listopada 2017 r.

sygn. Km 1164/14

znak: OŚ-IV-UII.6220.102.2017.EMA (nr pisma w sprawie: 20) z dnia 14 listopada 2017 r.

znak: OŚ-IV-UII.6220.101.2017.EMA (nr pisma w sprawie: 20) z dnia 14 listopada 2017 r.

znak: WOOŚ-II.4200.10.2017.MW.9 z dnia 14 listopada 2017 r.