UD-XV-WKŚ.6220.2.2016.MPO (Nr pisma w sprawie: 98)

UD-XV-WAB-RU.6733.11.2017.MMI

Nr 9/P/2017

„W dniu 08.09.2017 r. na tablicy ogłoszeń  Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na okres najmu do lat 3 (zał. do uchwał nr 519/IV/2017 i 520/IV/2017 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 08.09.2017 r.).”

Uchwała nr 519 IV 2017

Uchwała nr 520 IV 2017

BM-WWO-DO.6833.260.2017.WKO