znak: UD-XV-WKŚ.6220.2.2016.MPO (nr pisma w sprawie: 116) z dnia 10 listopada 2017 r.

sygn. Km 25/16

sygn. Km 789/14

sygn. Km 190/13 (nr KW WA2M/00451088/7)

sygn. Km 190/13 (nr KW WA2M/00465794/0)