W dniu 20.09.2017 r. na tablicy ogłoszeń  Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie został wywieszony na okres 21 dni Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na  rzecz dotychczasowych najemców okres najmu do lat 3 stanowiący załącznik do uchwały nr 529/IV/2017 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 19.09.2017 r.

Wykaz garaży

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.15.2017.MMI z dnia 18 września 2017 r.

znak: AM-AB.6740.322.16.39.GSA z dnia 12 września 2017 r.

znak: WOOŚ-II.4200.7.2017.MW.9 z dnia 12 września 2017 r.