Aktualności

Budżet partycypacyjny 2018 - wyniki głosowania

Czytaj więcej: Budżet partycypacyjny 2018 - wyniki głosowania14 lipca ogłoszone zostały wyniki głosowania w Budżecie partycypacyjnym 2018. Z 17 projektów w obszarze ogólnodzielnicowym wystarczającą liczbę głosów zdobyło 5. W I obszarze zwycięskich projektów jest 6 z 9, a w II obszarze 8 z 13.

Czytaj więcej: Budżet partycypacyjny 2018 - wyniki głosowania

Informacje po XXXI sesji Rady Dzielnicy Wilanów

Na XXXI sesji Rady Dzielnicy Wilanów w dniu 12 lipca 2017 r. Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała proponowane przez Zarząd Dzielnicy zmiany w załączniku dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. W związku z oszczędnościami przy budowie ul. Nowokabackiej kwota 1,25 mln zł ma zostać przeznaczona na przebudowę skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą, oraz na zwiększenie środków na trzy wcześniej planowane pozycje: zagospodarowanie terenu przy Międzypokoleniowym Centrum Edukacji, przebudowę ul. Zaściankowej, budowę przedszkola przy ul. Zdrowej. Ponadto przyjęty został wniosek zwiększenia budżetu na 2018 r. o 4 mln zł w związku z budową żłobka przy ul. Zdrowej i przebudową skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą (kontynuacja inwestycji z 2017 r).

Czytaj więcej: Informacje po XXXI sesji Rady Dzielnicy Wilanów

Ju-Jitsu zajęcia plenerowe dla rodziców i dzieci

Czytaj więcej: Ju-Jitsu zajęcia plenerowe dla rodziców i dzieciJuż od 17 lipca zapraszamy dorosłych, dzieci i młodzież na plenerowe, familijne treningi z zakresu samoobrony i sztuk walki „Mama, Tata i Ja”. Zajęcia są bezpłatne.
Liczymy, że w programie każdy znajdzie coś dla siebie:

Czytaj więcej: Ju-Jitsu zajęcia plenerowe dla rodziców i dzieci

Możliwość zgłaszania uwag i wniosków dot. POW

Czytaj więcej: Możliwość zgłaszania uwag i wniosków dot. POWOd 10 lipca do 9 sierpnia 2017 r. można zgłaszać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Południowa Obwodnica Warszawy. Dotyczy to odcinka POW od węzła "Przyczółkowa" do węzła "Wał Miedzeszyński". Zgłoszone uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przed uzgodnieniem warunków realizacji tego przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego dostępna jest TUTAJ.

Konkurs S3KTOR 2016

Czytaj więcej: Konkurs S3KTOR 2016Do 21 lipca można głosować w konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową „S3KTOR 2016”. To już VII edycja tego wydarzenia. Do konkursu zgłaszane były inicjatywy, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. Realizowane były w 2016 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu
2. realizatorem były organizacje pozarządowe;
3. realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

Czytaj więcej: Konkurs S3KTOR 2016

Przetarg na wykonanie adaptacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu budowy przedszkola przy ul. Latoszki

W czwartek 20 lipca 2017 r. o godzinie 10:00 mija termin na składanie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu budowy przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Latoszki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (postępowanie nr 28/WIR/2017). Zamawiającym jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wilanów.

W ogłoszeniu z 7 lipca podane zostały niezbędne informacje w tym SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Ogłoszenie znajduje się w zakładce urząd / zamówienia publiczne.

Bezpośredni link jest TUTAJ.

 

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony