Dzielnicowe Centrum ds. Integracji w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy powstało, aby realizować jeden z priorytetów „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”, przyjętego uchwałą Nr LXI/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku, jakim jest pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Podstawowymi zadaniami Dzielnicowego Centrum jest:
 podejmowanie działań umożliwiających dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystanie z jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej,
 Informowanie rodziców o ofercie warszawskich placówek oświatowych, które prowadzą oddziały integracyjne,
 Koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno
-pedagogicznymi,
 upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych
z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy.

Rodzice i nauczyciele informacje i pomoc mogą uzyskać od poniedziałku do piątku,
w godz. 8:00-16:00, pod numerem telefonu 22 443 50 10 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony