Współpraca międzypokoleniowa 

Jesteśmy jedną z nielicznych dzielnic, gdzie funkcjonują 2 rady: Seniorów i Młodzieżowa. Obie deklarują chęć podjęcia wspólnych działań, w które będzie można zaangażować mieszkańców Wilanowa.


Pierwsze Spotkanie w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji 

3 lutego

IMGP1363 50pIMGP1371 p503 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11.Miejsce zostało przedstawione seniorom i młodzieży przez Gospodarza tego miejsca - Ludwika Rakowskiego, Burmistrza Dzielnica Wilanów oraz Roberta Woźniaka, Dyrektora Centrum Kultury Wilanów.

Dyskutowano na temat możliwego zagospodarowania MCE i współpracy międzypokoleniowej, która będzie się w nim urzeczywistniać. 
Specjalnym gościem był Wiceprezydent m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, sprawujący nadzór m.in. nad Biurem Edukacji, który przy tej okazji złożył, wizytę w otwartym 1 lutego Przedszkolu nr 427.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Świąteczne warsztaty międzypokoleniowe

bombki

ubieranie

28 listopada młodzież oraz seniorzy spotkali się po raz kolejny, tym razem na świątecznych warsztatach międzypokoleniowych w Centrum Kultury Wilanów. Seniorki pomagały młodzieży w robieniu bombek metodą decoupage'u, które zostały zawieszone przez Radnych na choinkach Młodzieżowej Rady i Rady Seniorów podczas Mikołajek 10 grudnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seniorzy i młodzież na wspólnym posiedzeniu


Już po raz drugi Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów odbyły wspólne posiedzenie. Tym razem spotkały się 23 listopada 2016 r. w Centrum Kultury Wilanów aby omówić możliwości międzypokoleniowej współpracy w nowym miejscu - Międzypokoleniowy Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11. Na posiedzeniu obecny był burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski i dyrektor Centrum Kultury Wilanów Robert Woźniak.

wspolnepos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY SENIORÓW W ROKU 2015


radasen1Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów została powołana przez Radę Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i rozpoczęła działalność w kwietniu ubiegłego roku. Obecnie liczy 8 członków i jest organem społecznym o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjującym dla Zarządu Dzielnicy Wilanów w obszarze spraw dotyczących osób starszych.
Głównym celem Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych, zachęcanie do uczestnictwa w życiu publicznym i angażowanie się obywatelsko.
Aktywność członków Rady Seniorów, ale także dobra współpraca i wsparcie ze strony Zarządu i Rady Dzielnicy sprawiło, że udało się w dotychczasowej działalności podjąć i częściowo zrealizować postulaty i potrzeby osób starszych. M.in. uruchomić i rozpropagować tak pożyteczne akcje jak „Koperta Życia” czy konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”.
Zachęcamy do lektury sprawozdania z naszej działalności w roku 2015. Informacje o bieżących działaniach znajdują się w protokołach z posiedzeń Rady.

 


wspolne1

Wspólne posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów oraz Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów.

W dniu 23 maja w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów miało miejsce wspólne posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów oraz Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. Tę część obrad poprowadzili: Przewodnicząca Rady Seniorów Wilanów m.st Warszawy Elżbieta Wiśniewska oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy Paweł Skrodzki. Spotkanie miało charakter debaty nad możliwością podjęcia współpracy międzypokoleniowej. Po zakończeniu wspólnych obrad radni kontynuowali posiedzenia we własnych składach Rad.

wspolne2

wspolne3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 15 października 2014 r. Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LV/182/2014 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy nadającą jej jednocześnie statut określający tryb wyboru członków, zasady działania oraz organizację. Zgodnie z procedurą określoną w przedmiotowej uchwale w dniu 17 października 2014 r. na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy umieszczono ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Rady Seniorów w terminie od dnia 17 października 2014 r. do 31 października 2014 r.W dniu 4 lutego 2015 r. Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr III/23/2015 w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Na przedstawiciela Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy powołano Panią Bożenę Laskowską.


W dniu 20 lutego 2015 r. Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 24/IV/2015 w sprawie powołania Członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, a w dniu 19 marca 2015 r. uchwałą nr 47/IV/2015 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz uchwałą nr 48/IV/2015 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy uchwalono ostateczny skład Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Na przedstawiciela Zarządu Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – Panią Danutę Zygańską.


W dniu 22 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, podczas którego dokonano wyboru Prezydium Rady oraz przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów.

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony