500 plus

Realizacja programu Rodzina 500+ w Warszawie

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie podlegająca egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Więcej informacji www.wcpr.pl oraz na stronie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać osobiście w Urzędzie Dzielnicy Wilanów (pokój nr 4 na parterze, budynek A), a także za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wnioski przyjmą także placówki oświatowe.

Na terenie Dzielnicy Wilanów Punkty będą czynne w następujących placówkach:
1.    Żłobek Nr 52, ul. Urszuli Ledóchowskiej 8A
2.    Przedszkole Nr 416, ul. Syta 123
3.    Przedszkole Nr 420, ul. Urszuli Ledóchowskiej 8
4.    Przedszkole „Wesołe Kubusie”, ul. Gubinowska 28/30
5.    Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3, ul. Przyczółkowa 27
6.    Zespół Szkół Nr 123, ul. Uprawna 9/17
7.    Zespół Szkół NR 2, ul. Gubinowska 28/30,
8.    Zespół Szkół Nr 79, ul. Wiertnicza 26

Punkty te będą funcjonować od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosku on-line dostępne są na stronie:  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Złożenie wniosku jest BEZPŁATNE.

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Złożone wnioski będą rozpatrywane w  Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla  Dzielnicy Wilanów,

tel. 22 443 49 31, 22 443 49 56 do 58.

Pracownicy wydziału mogą prosić o poprawę, uzupełnienie dokumentów, wyjaśnienia.  

Na stronie: http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/program-500-w-warszawie zamieszczony jest wniosek oraz instrukcja, jak go wypełnić.

Wniosek znajduje się bezpośrednio pod adresem: http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/wypelnij-wniosek-500plus

Informacje dotyczące wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego znajdują się na stronach internetowych: www.mpips.gov.pl oraz www.mazowieckie.pl

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego:

- Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - 22 529 06 68
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 22 695 71 22
- Urząd m.st. Warszawy – Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

 

Pod wskazanym niżej adresem znajdują się szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego wraz z danymi na tem dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku.

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznanie-prawa-do-wiadczenia-wychowawczego

 

 

Załączniki:
Download this file (500plus1.pdf)500plus1.pdf[Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego]285 kB
Download this file (500plus2.pdf)500plus2.pdf[Oświadczenie członka rodziny o dochodach ...]76 kB
Download this file (500plus3.pdf)500plus3.pdf[Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów ...]28 kB
Download this file (500plus4.pdf)500plus4.pdf[Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego ...]27 kB
Download this file (rodzina_500plus_przewodnik.pdf)rodzina_500plus_przewodnik.pdf[Przewodnik dla rodziców i opiekunów]1315 kB