28/WZN/2016 - Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu stanowiącego własność m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27 A w Warszawie

„Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu stanowiącego własność m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27 A w Warszawie”

Postępowanie nr 28/WZN/2016

Termin składania ofert: do 22.07.2016 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 22.07.2016 r. o godz. 12:15

Wadium: 3.000,00 z

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu.docx)ogloszenie_o_zamowieniu.docx[Ogłoszenie o zamówieniu]36 Kb
Pobierz plik (SIWZ_28.docx)SIWZ_28.docx[SIWZ]88 Kb
Pobierz plik (Zal.1_formularz_ofertowy.docx)Zal.1_formularz_ofertowy.docx[Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy]26 Kb
Pobierz plik (zal.2_formularz cenowy_1.xls)zal.2_formularz cenowy_1.xls[Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy]45 Kb
Pobierz plik (Zal.3_oswiadczenie_art._22.docx)Zal.3_oswiadczenie_art._22.docx[Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - art. 22]20 Kb
Pobierz plik (zal.4_oswiadczenie_art.24.docx)zal.4_oswiadczenie_art.24.docx[Załącznik Nr 4 - Oświadczenie - art. 24]19 Kb
Pobierz plik (zal.5_oswiadczenie_26.docx)zal.5_oswiadczenie_26.docx[Załącznik Nr 5 - Oświadczenie - art. 26]22 Kb
Pobierz plik (zal.6_wzor_umowy.docx)zal.6_wzor_umowy.docx[Załącznik Nr 6 - Wzór umowy]52 Kb
Pobierz plik (zal.7_opis_przedmiotu_zamowienia.docx)zal.7_opis_przedmiotu_zamowienia.docx[Załącznik Nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia]21 Kb
Pobierz plik (zal.8_wykaz_uslug.docx)zal.8_wykaz_uslug.docx[Załącznik Nr 8 - Wykaz usług]21 Kb
Pobierz plik (zal.9_do_kryterium_-_wykaz_osob.docx)zal.9_do_kryterium_-_wykaz_osob.docx[Załącznik Nr 9 - Kryterium - Wykaz osób]18 Kb
Pobierz plik (Wyjasnienia_SIWZ_19.07.2016.pdf)Wyjasnienia_SIWZ_19.07.2016.pdf[Wyjaśnienia do SIWZ]381 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Wykonawcy.pdf)Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Wykonawcy.pdf[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]428 Kb
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_oferty-ocena_ofert.pdf)Informacja_o_wyborze_oferty-ocena_ofert.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ocena ofert]557 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony