37/WOŚ/2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, stanowiących własność Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza
i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, stanowiących własność Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Postępowanie nr 37/WOŚ/2016 prowadzone w trybie licytacji elektronicznej

Termin składania Wniosków: do 23.11.2016 r. do godz. 10:00

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie_o_zamówieniu_37-WOŚ-2016.docx)Ogłoszenie_o_zamówieniu_37-WOŚ-2016.docx[Ogłoszenie_o_zamówieniu_37/WOŚ/2016]49 Kb
Pobierz plik (WNIOSEK_O_DOPUSZCZENIE_DO_UDZIAŁU_W_LICYTACJI_ELEKTRONICZNEJ.doc)WNIOSEK_O_DOPUSZCZENIE_DO_UDZIAŁU_W_LICYTACJI_ELEKTRONICZNEJ.doc[WNIOSEK_O_DOPUSZCZENIE_DO_UDZIAŁU_W_LICYTACJI_ELEKTRONICZNEJ]72 Kb
Pobierz plik (zalacznik_nr_1_do_wniosku.docx)zalacznik_nr_1_do_wniosku.docx[załącznik_nr_1_do_wniosku]16 Kb
Pobierz plik (zalacznik_nr_2_do_wniosku.docx)zalacznik_nr_2_do_wniosku.docx[Załącznik_nr_2_do_wniosku]15 Kb
Pobierz plik (zalacznik_nr_3_do_wniosku_podwykonawcy.docx)zalacznik_nr_3_do_wniosku_podwykonawcy.docx[Załącznik_nr_3_do_wniosku]13 Kb
Pobierz plik (zalacznik_nr_4_formularz_cenowy 2017-2018.xls)zalacznik_nr_4_formularz_cenowy 2017-2018.xls[Załącznik_nr_4_do_wniosku]55 Kb
Pobierz plik (zalacznik_nr_5_do_wniosku_wykaz_uslug.docx)zalacznik_nr_5_do_wniosku_wykaz_uslug.docx[Załącznik_nr_5_do_wniosku]17 Kb
Pobierz plik (OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_37_WOS_2016.doc)OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_37_WOS_2016.doc[OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA]77 Kb
Pobierz plik (WZOR_UMOWY_37_WOS_2016.doc)WZOR_UMOWY_37_WOS_2016.doc[WZÓR_UMOWY]116 Kb
Pobierz plik (Unieważnienie_postępowania_37-WOŚ-2016.pdf)Unieważnienie_postępowania_37-WOŚ-2016.pdf[Uniewaznienie_postepowania]373 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony