Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska
Utworzono: wtorek, 17, styczeń 2017 13:03

Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska

W dniu 12.01.2017 r. weszła w życie Uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej.

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.).

1. Modernizacja kotłowni
2. Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
3. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
4. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
5. Pozostałe inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Druki dostępne są na stronie http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/default.htm.

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony