4/WIR/2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zamówienie podzielone jest na części. UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Część 1 - Remontu ulicy Wandy Rutkiewicz oraz ulicy Gubinowskiej wraz z oświetleniem ulicznym.

Część 2 - Remontu ulicy Prymasa Augusta Hlonda na odcinku od ronda Kardynała Adama Sapiehy w stronę ulicy Orszady, na długości około 460 mb.

Część 3 - Remontu skrzyżowania ulicy Królowej Marysieńki i Stanisława Lentza wraz z oświetleniem.

Część 4 - Remontu ulicy Biedronki na odcinku od ulicy Kolegiackiej do posesji Biedronki 4.

Część 5 - Przebudowy ulicy Zaściankowej na odcinku od ulicy Bruzdowej do Wału Zawadowskiego.

Część 6 - Remontu ulicy Rycerstwa Polskiego na długości 120 mb. oraz ulicy oznaczonej symbolem 9KDD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu 
Przedpola Pałacu Wilanowskiego.

Postępowanie nr  4/WIR/2017

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ,
w tym  ZAŁĄCZNIKA 1C do SIWZ - FORMULARZ OFERTY DLA CZĘŚCI III
i ZAŁACZNIKA 5C DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI III 

Termin składania ofert: do 01.03.2017 r. do godz. 10:00 

Termin składania ofert: 06.03.2017 r. do godz.10:00

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]10885 Kb
Pobierz plik (SIWZ_4_WIR_2017.pdf)SIWZ_4_WIR_2017.pdf[SIWZ_4_WIR_2017]4661 Kb
Pobierz plik (Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf)Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf[Zmiana terminu składania ofert ]557 Kb
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_27_02_2017.pdf)Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_27_02_2017.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.02.2017 r. ]401 Kb
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_28_02_2017.pdf)Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_28_02_2017.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.02.2017 r. ]3838 Kb
Pobierz plik (Wyjasnienia_oraz_zmiana_tresci_SIWZ.pdf)Wyjasnienia_oraz_zmiana_tresci_SIWZ.pdf[Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ wraz ze zmianami specyfikacji ]2854 Kb
Pobierz plik (Projekt_stalej_organizacji_ruchu_Zasciankowej.jpg)Projekt_stalej_organizacji_ruchu_Zasciankowej.jpg[Projekt stałej organizacji ruchu ul. Zaściankowej na odcinku od ul. Dostatniej do ul. Bruzdowej]3357 Kb
Pobierz plik (SIWZ_4_WIR_2017_po_zmianie_z_dnia_28_02_2017.zip)SIWZ_4_WIR_2017_po_zmianie_z_dnia_28_02_2017.zip[Tekst jednolity SIWZ 4/WIR/2017 z dnia 28.02.2017 r.]798 Kb
Pobierz plik (Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]761 Kb
Pobierz plik (Informacja_o_uniewaznieniu_Czesci_1_2_3_4_5_zamowienia.pdf)Informacja_o_uniewaznieniu_Czesci_1_2_3_4_5_zamowienia.pdf[Informacja o unieważnieniu Części 1, 2, 3, 4, 5 postępowania o udzielenie zamówienia ]1161 Kb
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_CZESC_6.pdf)Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_CZESC_6.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ 6]440 Kb
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_z_uzasadnieniem_CZESC_6.pdf)Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_z_uzasadnieniem_CZESC_6.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z uzasadnieniem CZĘŚĆ 6]2208 Kb
Pobierz plik (Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf)Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ]3082 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony