5/WZN/2017 - Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, stanowiącego własność m.st. Warszawy.

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 

w Warszawie, stanowiącego własność m.st. Warszawy.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

 Postępowanie nr  5/WZN/2017

Termin składania ofert: do 17.03.2017 r. do godz. 12:00

Wadium: 7.000,00 zł 

Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ_5_WZN_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_5_WZN_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ 5/WZN/2017 z załącznikami ]299 Kb
Pobierz plik (Ogloszenie_Ochrona.pdf)Ogloszenie_Ochrona.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony ]3560 Kb
Pobierz plik (Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]517 Kb
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf)Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]352 Kb
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ocena_ofert.pdf)Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ocena_ofert.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ocena ofert ]608 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony