Rekrutacja do Przedszkola nr 424
Utworzono: piątek, 24, marzec 2017 11:00

Informacja dotycząca rekrutacji do Przedszkola nr 424 przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J (wcześniej ul. Zdrowa):
1. Wnioski o przyjęcie do Przedszkola nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J należy składać w Przedszkolu nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123.
2. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do Przedszkola nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J umieszczone zostaną w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123.
3. Pisemne potwierdzenie woli zapisów dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 424
w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J należy składać w Przedszkolu nr 416
w Warszawie, ul. Syta 123.
4. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 424 w Warszawie,
ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J umieszczone zostaną w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123.

W Warszawie nabór do przedszkoli prowadzony jest za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji (http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki)
29 marca br. o godz. 13:00 w systemie rekrutacyjnym zostanie opublikowana oferta warszawskich przedszkoli Rodzice dzieci urodzonych w latach 2014 – 2011 mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową:
warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

Od 29 marca br., godz. 13:00 do 10 kwietnia 2017 r., godz. 20:00 rodzice będą mogli wprowadzić dane dziecka do systemu i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami i harmonogramem rekrutacji
do przedszkoli.
Do 11 kwietnia 2017 r. do godz. 16:00 należy złożyć podpisany wniosek o przyjęcie
oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu 1. wyboru (przedszkole, które we wniosku znajduje się na pierwszej pozycji).

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony