Miejskie Centrum Kontaktu 19115
Utworzono: czwartek, 20, kwiecień 2017 13:08

warszawa 19115Zachęcamy do zgłaszania spraw poprzez system Warszawa 19115. To jeden, wspólny dla całego miasta system skupiający kilka kanałów kontaktu: jeden ogólnomiejski numer telefonu 19115, bezpłatna aplikacja mobilna, portal www.warszawa19115.pl, e-mail, faks, chat. Za jego pośrednictwem można: zgłosić każdą sprawę wymagającą interwencji administracji miejskiej np. dziura w chodniku, nielegalne wysypisko śmieci czy niedziałająca sygnalizacja świetlna - z wyjątkiem interwencji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, które obsługiwane są przez numer alarmowy 112, uzyskać informację na temat funkcjonowania Urzędu Miasta i miejskich jednostek, usług (procedur i etapów realizacji spraw), planowanych wydarzeń czy remontów, dowiedzieć się na jakim etapie znajduje się zgłoszona sprawa – Sprawdź status, przekazać swoje opinie i sugestie dotyczące usprawnienia funkcjonowania miasta - Zmieniamy Warszawę.

Każdego dnia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w miejskim centrum kontaktu Warszawa 19115 na pytania i zgłoszenia mieszkańców czeka zespół konsultantów (obecnie 50 osób). Jego zadaniem jest przyjmowanie i przekazywanie do odpowiednich komórek merytorycznych zgłaszanych spraw.

Warszawa 19115 to kilka różnych kanałów komunikacji:

jeden ogólnomiejski numer telefonu 19115,

bezpłatna aplikacja mobilna,

portal www.warszawa19115.pl,

e-mail, faks, chat.

Wszystkie zgłoszenia trafiają do miejskiego centrum kontaktu Warszawa 19115, skąd przekazywane są do realizacji odpowiednim służbom miejskim.

Zachęcamy mieszkańców do kontaktu z Warszawa 19115 za pośrednictwem wszystkich kanałów komunikacji. Jest to system, który jest na bieżąco usprawniany i unowocześniany poprzez dodawanie nowych funkcjonalności oraz rozbudowywana jest baza wiedzy. Czekamy na opinie o działaniu Warszawa 19115, w tym jakości obsługi, oceny portalu i aplikacji pod kątem ułatwienia obsługi oraz przyjazności dla użytkowników.

Zachęcamy także do zgłaszania sugestii i pomysłów dotyczących funkcjonowania miasta; w tym celu na portalu i w aplikacji znajduje się okno Zmieniamy Warszawę.

Bezpłatna aplikacja mobilna

Bezpłatna aplikacja mobilna Warszawa 19115 została stworzona przez Urząd m.st. Warszawy z myślą o wszystkich mieszkańcach, którym jakość życia i wizerunek ich miejsca zamieszkania nie jest obojętny.

Za pośrednictwem tego narzędzia, w trzech prostych krokach:

1. dodaj zdjęcie

2. określ problem

3. wskaż miejsce

można zgłosić każdą sprawę wymagającą interwencji administracji miejskiej taką jak na przykład: dziura w drodze, zniszczona zieleń, nielegalne wysypisko śmieci, czy zepsuta sygnalizacja świetlna.
Aplikacja daje możliwość uzyskania informacji o numerze zgłoszenia, etapach realizacji i jego rozstrzygnięciu. Ponadto, w menu podręcznym, dostępna jest także historia zgłoszeń. Na zamieszczonej w aplikacji mapie jest możliwość podglądu wszystkich aktualnych zgłoszeń, będących w trakcie realizacji, dzięki czemu zgłaszający może sprawdzić czy interwencja nie została już zgłoszona przez inną osobę.
Aplikacja działa w oparciu o nawigację GPS, wymaga także stałej łączności z Internetem. Oprogramowanie zostało udostępnione na trzy platformy systemowe: iOS, Android, Windows Phone 8.

Warszawski System Powiadomień

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 prowadzi także Warszawski System Powiadomień - bezpłatny system informacyjny, stworzony z myślą o mieszkańcach Warszawy, aby ułatwić im codzienne życie w stolicy. Poprzez system, na bieżąco zgodnie z preferencjami użytkownika, wysyłane są powiadomienia push lub sms, z informacjami z różnych obszarów życia miasta i pracy samorządu. Mieszkaniec może wybrać interesujące go kategorie oraz lokalizacje – dzielnice, których mają dotyczyć powiadomienia. System automatycznie przesyła, także komunikaty o lokalnych zagrożeniach.

Korzyści dla mieszkańca

Miejskie centrum kontaktu Warszawa 19115 to bardzo duże ułatwienie:

dostępność do usług 24/7,

pełna informacja w jednym miejscu - możliwość uzyskania kompleksowej i jednolitej informacji dotyczącej usług świadczonych przez urząd i miejskie jednostki organizacyjne oraz zgłoszenia interwencji za pośrednictwem udostępnionych kanałów kontaktu (telefon, aplikację mobilną, portal, e-mail, faks, chat),

oszczędność czasu - poprzez ograniczenie potrzeby osobistego kontaktu z urzędem,

ograniczenie konieczności rozumienia struktur urzędu oraz procedur związanych z realizacją poszczególnych spraw. Reprezentantem mieszkańca jest Warszawa 19115,

stały monitoring realizacji sprawy, zgłoszenia.

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony