11/WIR/2017 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych – ulic Bruzdowej i Metrycznej, od granic projektu budowy drogi POW do ul. Prętowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - CZĘŚĆ I i II

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych – ulic Bruzdowej  i Metrycznej, od granic projektu budowy drogi POW
do ul. Prętowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:

CZĘŚĆ I

Odcinek 2 – od skrzyżowania z ul. Gratyny (wraz ze skrzyżowaniem)
do skrzyżowania z ul. 37 KUD (bez skrzyżowania),

CZĘŚĆ II

Odcinek 3 – od skrzyżowania z ul. 37 KUD (wraz ze skrzyżowaniem)
do skrzyżowania z ul. Prętową (wraz ze skrzyżowaniem).

Postępowanie nr  11/WIR/2017

Termin składania ofert: do 04.05.2017 r. do godz. 10:00

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_71224_2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_71224_2017.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]7695 Kb
Pobierz plik (SIWZ_11_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_11_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ 11/WIR/2017 z załącznikami]21915 Kb
Pobierz plik (Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]689 Kb
Pobierz plik (Info_o_wyborze_CZ_I.pdf)Info_o_wyborze_CZ_I.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z uzasadnieniem Część I]3334 Kb
Pobierz plik (Info_o_wyborze_CZ_II.pdf)Info_o_wyborze_CZ_II.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z uzasadnieniem Część II]3237 Kb
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 89406.docx)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 89406.docx[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 89406 ]17 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony