Na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, od roku szkolnego 2017/2018, będzie działać 6 przedszkoli, pięć szkół podstawowych oraz jedno liceum ogólnokształcące.

Oddziały dwóch gimnazjów, które mają siedzibę na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 1 września 2017 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), zostaną włączone do szkół podstawowych, z którymi dotychczas tworzą zespoły szkół:

Oddziały Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej zostaną włączone do Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego.

Oddziały Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz zostaną włączone do Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz.

Przedszkola:

 1. Przedszkole nr 56 „Wesołe Kubusie”, ul. Gubinowska 28/30,
 2. Przedszkole nr 223 „Skarby Powsina” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Przyczółkowa 27,
 3. Przedszkole 416, ul. Syta 123,
 4. Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka”, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8,
 5. Przedszkole nr 424, ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J,
 6. Przedszkole nr 427, ul. Radosna 11.

Szkoły Podstawowe:

 1. Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Przyczółkowa 27,
 2. Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego, ul. Uprawna 9/17,
 3. Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79, im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26,
 4. Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30,
 5. Szkoła Podstawowa nr 358, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10.

Liceum Ogólnokształcące

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26.

16 marca 2017 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła następujące uchwały:

Tabela nr 1 „Szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę” załącznika nr 1 „Plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.” do uchwały nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. określa granice obwodów szkół podstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2017 r.

Tabela nr 2 „Klasy dotychczasowych gimnazjów w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę (szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i technikach)” do załącznika nr 2 „Plan sieci publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i technikach oraz granice obwodów tych gimnazjów i klas gimnazjów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.” do wyżej przywołanej uchwały określa szkołę, w której prowadzone będą oddziały gimnazjów oraz granice ich obwodów, które będą obowiązywały od 1 września 2017 r.

W oficjalnym serwisie mapowym opublikowana została warstwa obwodów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 - określonych uchwałą Nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Serwis jest dostępny pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl, a warstwa obwodów znajduje się w katalogu edukacja.”

W załączniku znajduje się wykaz ulic w obwodach szkół podstawowych od 1.09.2017 r.

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony