14/WZN/2017 Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu stanowiącego własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138h w związku z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), którego przedmiotem jest

Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu stanowiącego własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

                                                                          Postępowanie nr 14/WZN/2017

Termin składania ofert: do 10. 05. 2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 10. 05. 2017 r. o godz. 12:15

Wadium: 3.000,00 zł

Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ_z_zalacznikami_14_WZN_2017.zip)SIWZ_z_zalacznikami_14_WZN_2017.zip[SIWZ z załącznikami 14/WZN/2017]320 Kb
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu_14_WZN_2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_14_WZN_2017.pdf[Ogłoszenie o zamowieniu 14/WZN/2017]3195 Kb
Pobierz plik (Wyjasnienia_SIWZ_14_WZN_2017.pdf)Wyjasnienia_SIWZ_14_WZN_2017.pdf[Wyjaśnienia SIWZ]593 Kb
Pobierz plik (Informacja_z_otwarcia_ofert_14-WZN-2017.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert_14-WZN-2017.pdf[Informacja z otwarcia ofert]439 Kb
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_oferty_14_WZN_2017.pdf)Informacja_o_wyborze_oferty_14_WZN_2017.pdf[Informacja_o_wyborze_oferty_14/WZN/2017]578 Kb
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_SPROSTOWANIE.pdf)Informacja_o_wyborze_SPROSTOWANIE.pdf[Informacja_o_wyborze-SPROSTOWANIE_14/WZN/2017]356 Kb
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_tabela_KOREKTA.pdf)Informacja_o_wyborze_tabela_KOREKTA.pdf[Informacja o wyborze tabela KOREKTA 14/WZN/2017]608 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony