Start zapisów do szkół ponadgimnazjalnych

W poniedziałek, 8 maja, rozpoczęły się zapisy do liceów, techników i szkół branżowych. W Warszawie 13 tys. gimnazjalistów stanie przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Stolica ma dla nich bardzo bogatą ofertę w 90 publicznych liceach, 45 technikach i 22 szkołach branżowych, a w nich łącznie ponad 19 tys. miejsc. Zapisy są prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu. Każdy może wybrać 8 szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Wydrukowany wniosek zanosi się do szkoły pierwszego wyboru. W maju są również sprawdziany językowe i sprawnościowe do wybranych szkół. Listy zakwalifikowanych będą 5 lipca. Dokładny harmonogram dostępny jest tutaj:

 http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum/14497_harmonogram-rekrutacji-do-szkol

Warszawskie licea w czołówce najlepszych
Warszawskie szkoły od lat osiągają najlepsze wyniki w kraju. Nasi uczniowie co roku mieli i mają najlepsze wyniki w Polsce ze sprawdzianów po VI klasie szkoły podstawowej i egzaminów gimnazjalnych oraz na maturach. Wysoka jakość kształcenia sprawia, że w 2016 r. 143 uczniów zdobyło tytuł laureata olimpiady lub konkursu, a 23 osób reprezentowało Polskę w międzynarodowych olimpiadach.
W styczniu 2017 r. już po raz dziewiętnasty miesięcznik „Perspektywy” opublikował ranking szkół ponadgimnazjalnych. Największy sukces Warszawa odniosła w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym 2017. W pierwszej dziesiątce znalazło się aż 8 warszawskich liceów. Natomiast w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 w pierwszej pięćdziesiątce jest 18 warszawskich liceów.

Technikum = dobry zawód
W roku szkolnym 2017/2018 w stołecznych technikach młodzi ludzie będą mogli zdobyć doświadczenie w nowych zawodach takich, jak technik: fotografii i multimediów, grafiki i poligrafii cyfrowej, realizacji nagrań i nagłośnień, budowy dróg, robót wykończeniowych w budownictwie, szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, inżynierii sanitarnej, inżynierii środowiska i melioracji. W Warszawie można się kształcić w technikum w 50 zawodach, w tym w 8 nowych i w 23 w branżowej szkole I stopnia (w tym w 4 nowych: mechatronik, elektronik, kierowca-mechanik, monter sieci i instalacji sanitarnych).
- W technikum uczymy się projektować, szyć, pokazujemy to, co zrobiliśmy, a dzięki temu możemy znaleźć później pracę u najlepszych, tak jak ja znalazłam u Roberta Kupisza. Zdecydowanie polecam wybór technikum odzieżowego - mówi Blanka Kozłowska, absolwentka technikum odzieżowego. - To była bardzo dobra decyzja, żeby pójść do technikum budowlanego. Wykorzystałem tę wiedzę przy budowie stacji metra Dworzec Wileński i przy budowie Hali Koszyki – mówi Paweł Suchowiecki, absolwent technikum budowlanego.

Od 2007 r. poprawia się jakość usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły zawodowe i dostosowywanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ratusz i szkoły zawarły liczne porozumienia ze związkami pracodawców, uczelniami, firmami. Dzięki tym działaniom, a także współpracy z pracodawcami prowadzonej bezpośrednio przez szkoły zawodowe (około 30 porozumień), praktyki odbywają się w nowoczesnych firmach. Warszawskie szkoły powiększyły również swoją ofertę o nowe zawody. Pozytywnym akcentem, a także potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż już 1/3 absolwentów gimnazjów wybiera szkołę zawodową (2006 – 1/4 uczniów).
Zachęcamy również do lektury informatora "Technika i branżowe szkoły I stopnia Miasta Stołecznego Warszawy" na rok szkolny 2017/2018.

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony