10/WOŚ/2017 Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I – Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część II – Urządzanie i pi

Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:

Część I – Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Część II – Urządzanie i pielęgnacja ukwiecenia na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

zamówienie udzielane w częściach

Wartość szacunkowa zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie nr 10/WOŚ/2017

Termin składania ofert: do 19.06. 2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19.06.2017 r. o godz. 10:15

                                                                          Wadium:                              

                                                       Cz. I zamówienia - 40.000,00 zł 

                                                         Cz. II zamówienia - 5.000,00 zł 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS090-177352-pl.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS090-177352-pl.pdf[Ogloszenie o zamówieniu]170 Kb
Pobierz plik (SIWZ_10WOŚ2017_wraz_z_zalacznikami.zip)SIWZ_10WOŚ2017_wraz_z_zalacznikami.zip[SIWZ 10/WOŚ/2017 wraz z załącznikami]410 Kb
Pobierz plik (Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_10_WOS_2017.pdf)Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_10_WOS_2017.pdf[Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ 10/WOŚ/2017 z dnia 01.06.2017 r.]681 Kb
Pobierz plik (Zal do umowy Cz. I.zip)Zal do umowy Cz. I.zip[Załaczniki nr 1,2 i 3 do Wzoru Umowy Cz. I]52 Kb
Pobierz plik (Zal do umowy Cz. II.zip)Zal do umowy Cz. II.zip[Załączniki nr 1,2 i 3 do Wzoru Umowy CZ.II]39 Kb
Pobierz plik (Informacje_z_otwarcia_ofert_10WOŚ2017.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert_10WOŚ2017.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert_10-WOŚ-2017]605 Kb
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_Cz._I_-Tabela.pdf)Informacja_o_wyborze_Cz._I_-Tabela.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. I- Tabela 10/WOŚ/2017]551 Kb
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_Cz._II_-Tabela.pdf)Informacja_o_wyborze_Cz._II_-Tabela.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. II - Tabela 10/WOŚ/2017]513 Kb
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_Cz._I_i_II-Uzasadnienie.pdf)Informacja_o_wyborze_Cz._I_i_II-Uzasadnienie.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. I i II Uzasadnienie 10/WOŚ/2017]1539 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony