10/WOŚ/2017 Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I – Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część II – Urządzanie i pi

Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:

Część I – Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Część II – Urządzanie i pielęgnacja ukwiecenia na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

zamówienie udzielane w częściach

Wartość szacunkowa zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie nr 10/WOŚ/2017

Termin składania ofert: do 19.06. 2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19.06.2017 r. o godz. 10:15

                                                                          Wadium:                              

                                                       Cz. I zamówienia - 40.000,00 zł 

                                                         Cz. II zamówienia - 5.000,00 zł 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS090-177352-pl.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS090-177352-pl.pdf[Ogloszenie o zamówieniu]170 Kb
Pobierz plik (SIWZ_10WOŚ2017_wraz_z_zalacznikami.zip)SIWZ_10WOŚ2017_wraz_z_zalacznikami.zip[SIWZ 10/WOŚ/2017 wraz z załącznikami]410 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony