Czy wiesz, że w Wilanowie...?
Utworzono: piątek, 16, czerwiec 2017 09:47

NPPwWW Urzędzie Dzielnicy organizowana jest nieodpłatna pomoc prawna. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiono w Warszawie w styczniu 2016 r. i działają one we wszystkich dzielnicach. Wilanowski punkt łączy miejsce nieodpłatnej pomoc prawnej udzielanej przez adwokata i radcę prawnego oraz realizowanej przez organizację pozarządową (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego). Znajduje się on na parterze, w budynku A Urzędu Dzielnicy, przy ul. Klimczaka 2. 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

 • osoby do 26 roku życia,
 • osoby, które są w ciąży,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Pomoc prawna udzielana jest na etapie przedsądowym, ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym),
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

W załączniku znajduje się informacja o usytuowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania porad.

Informacje również na stronie  http://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna

 

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik_do_zarzadzenia_nr647-2017.docx)nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie[ ]28 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony