Nowy okres świadczeniowy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia rodzinne
Utworzono: wtorek, 04, lipiec 2017 12:57


500 plusŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Pierwszy okres wypłaty świadczenia wychowawczego skończy się 30 września 2017 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Wniosek można złożyć na jeden z poniżej opisanych sposobów:


- przez Internet: za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
• portalu Emp@tia na stronie internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
• Platformy Usług Elektronicznych – PUE udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną
- w formie papierowej:
• w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+ (siedziba: budynek Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 4, parter, pokój nr 18)
• wysyłając pocztą

W przypadku, gdy wniosek wraz z dokumentami, zostanie złożony do 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata, przysługująca za październik, nastąpi do dnia 31 października br.

W przypadku, gdy wniosek wraz z dokumentami, zostanie złożony od 1 września do 31 października br., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata, przysługująca za październik, nastąpi do dnia 30 listopada br.

Więcej informacji o Programie Rodzina 500+

Strony internetowe:
http://www.mpips.gov.pl

Infolinie:
• Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 22 529 06 68
• Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 22 695 71 22
• Urzędu m.st. Warszawy – Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres trwający od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. będą przyjmowane od 1 września 2017 r.

W przypadku, gdy wniosek wraz z dokumentami, zostanie złożony do 30 września br., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata, przysługująca za listopad, nastąpi do dnia 30 listopada br.

W przypadku, gdy wniosek wraz z dokumentami, zostanie złożony od 1 października do 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata, przysługująca za listopad, nastąpi do dnia 31 grudnia br.

Wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem niezbędnych dokumentów przyjmowane są w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 4, parter, pokój nr 18)


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r

W przypadku, gdy wniosek wraz z dokumentami, zostanie złożony do 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata, przysługująca za październik, nastąpi do dnia 31 października br.

W przypadku, gdy wniosek wraz z dokumentami, zostanie złożony od 1 września do 31 października br., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata, przysługująca za październik, nastąpi do dnia 30 listopada br.

Wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem niezbędnych dokumentów przyjmowane są w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 4, parter, pokój nr 18)


Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Za życiem, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie w zakładce Polityka społeczna. Tam można również pobrać wnioski, a także w przypadku świadczenia 500+, skorzystać z kreatora, który podpowie jak wniosek wypełnić.

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony