95% bonifikata od opłaty za przekształcenia użytkowania wieczystego we własność
Utworzono: piątek, 07, lipiec 2017 13:39

black and white image of mobile phone and notebook4 lipca weszła w życie uchwała Rady m.st. Warszawy nr L/1217/2017 z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Uchwała stanowi, że wyraża się zgodę na udzielenie 95% bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami. Przepis dotyczy gruntów należących do m.st. Warszawy.

Oznacza to, że mieszkańcy Warszawy mają możliwość takiego przekształcenia na wyjątkowo korzystnych warunkach ponosząc jedynie 5% koszt opłaty.

Pełna treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod podanym LINKIEM.

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony