burmistrz  buczynski m

Urodzony w 1972 roku, żonaty, dwoje dzieci. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Studia Podyplomowe: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – Zarządzanie w Administracji Publicznej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Menedżer Turystyki. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Zarządzanie środkami i projektami Unii Europejskiej. W poprzednich kadencjach radny Województwa Mazowieckiego i Rady Powiatu Piaseczyńskiego. W latach 2007 – 2010 – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. W latach 20010-2014 - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Członek Komitetu Honorowego Roku Chopinowskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezes Oddziału Sadyba – Wilanów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Zastępca Burmistrza Dzielnicy - Artur Buczyński sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi dla Dzielnicy Wilanów: 

1) Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN),
2) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR),
3) Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW),
4) Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy (WSŚ),
5) Wydział Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy (WKP)
oraz koordynuje współpracę z następującymi delegaturami Biur w Dzielnicy Wilanów: 1) Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK-D), a także wykonuje czynności nadzoru nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów:
1) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
2) Centrum Kultury Wilanów,
3) Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy,
4) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
5) Centrum Sportu Wilanów.

 

Formularz kontaktowy

 

 

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony