burmistrztomaszciorgon_mini.jpg

Urodzony w 1972 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Studia Podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku: Zarządzanie w Administracji Publicznej. W latach 2006 – 2014 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. W latach 1999 – 2006 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa, Urzędzie Zamówień Publicznych oraz spółkach publicznej radiofonii i telewizji.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów Tomasz Ciorgoń sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi dla Dzielnicy Wilanów:
1) Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB),
2) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM),
3) Wydział Konserwacji i Środowiska dla Dzielnicy (WKŚ),
4) Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń dla Dzielnicy (WZZ),
5) Wydział Zarządzania Nieruchomościami dla Dzielnicy (WZN) oraz koordynuje współpracę z następującymi delegaturami Biur w Dzielnicy Wilanów:
1) Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO-D),
2) Delegaturą Biura Gospodarki Nieruchomościami (GK-D).

 

Formularz kontaktowy

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony