Na terenie Wilanowa działa pięć szkół podstawowych oraz dwa gimnazja, prowadzone przez m.st. Warszawę.
Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja w Warszawie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
ul. Przyczółkowa 27;
2. Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego w Zespole Szkół nr 123 w Warszawie, ul. Uprawna 9/17;
3. Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26;
4. Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30;
5. Szkoła Podstawowa nr 358 w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10

Gimnazja
1. Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Zespole Szkół nr 123 w Warszawie, ul. Uprawna 9/17;
2. Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie w Zespole Szkół nr 2  im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30

5 listopada Rada m.st. Warszawy przyjęła następujące uchwały:
- nr XVIII/436/2015 - zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniającą akty założycielskie niektórych szkół podstawowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,

- nr XVIII/437/2015 - zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniającą akty założycielskie niektórych gimnazjów w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

- nr XVIII/438/2015 - założenie Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10.

W załącznikach do ww. uchwał określone zostały obwody szkół oraz podany został wykaz ulic należących do obwodu danej szkoły.

Na mapie internetowej można sprawdzić przynależność adresu do obwodu szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, która ze szkół podstawowych jest szkołą obwodową należy w Menu "Warstwy" zaznaczyć i rozwinąć zakładkę Edukacja, następnie zanaczyć Szkoły Podstwowe i Obwody Szkół Podstawowych, a w wyszukiwarce w Menu Głównym wpisać adres. Wyświetli się mapa z adresami, do których będą przypisane odpowienie szkoły.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, które z gimnazjów jest szkołą obwodową należy w Menu "Warstwy" zaznaczyć i rozwinąć zakładkę Edukacja, następnie zanaczyć Gimnazja i Obwody Gimnazjów, a w wyszukiwarce w Menu Głównym wpisać adres. Wyświetli się mapa z adresami, do których będą przypisane odpowiednie szkoły.

Załączniki:
Pobierz plik (0436_uchwala_obwody.pdf)0436_uchwala_obwody.pdf[UCHWAŁA NR XVIII/436/2015]283 Kb
Pobierz plik (0437_uchwala-obwody_gimnazjow.pdf)0437_uchwala-obwody_gimnazjow.pdf[Uchwała - obwody Gimnazjów]259 Kb
Pobierz plik (0438_uchwala_zalozenie_szkoly.pdf)0438_uchwala_zalozenie_szkoly.pdf[Uchwała - założenie SP 358]320 Kb
Pobierz plik (wykaz_ulic_obwody_szkoł_podstawowych_od_1_09_2016 _r..pdf)wykaz_ulic_obwody_szkoł_podstawowych_od_1_09_2016 _r..pdf[Wykaz ulic]3208 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony