Uchwały Komisji Kultury, Promocji i Dziedzictwa Historycznego