Decyzje środowiskowe

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów. Redaktor 880
Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej. Redaktor 696
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynó Redaktor 954
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przyczółkowej na odcinku od włączenia w istniejącą magistralę w rejonie ul. Vogla do działki 22/6 z obrębu 1-06-39 Redaktor 749
Zawiadomienie o decyzji 17/2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego w ul. Wiertniczej do nieruchomości prywatnych pomiędzy ulicami Goplańską a Obornicką Redaktor 675
Postanowienie 14/2015 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zawiadomienie o postanowieniu 14/2015 i o zakończeniu postępowania dowodowego Redaktor 1369
Pismo przekazujące do SKO zażalenie na Postanowienie Zarządu Dzielnicy Wilanów nr 10/2015, wyjaśniające zapisy decyzji środowiskowej na budowę ul. Nowokabackiej Redaktor 2094
Zawiadomienie o Postanowieniu nr 10/2015 z dn. 19.10.2015 wyjaśniającym Decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17.11.2015 nr 117/2008, ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody realizacji ul. Nowokabackiej Redaktor 784
Pisma dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: przekazanie do RDOŚ i PPIS uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, polegającego na budowie odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Wiertniczej Redaktor 1014
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego w ul. Wiertniczej do nieruchomości prywatnych pomiędzy ulicami Goplańską a Obornicką - pisma Redaktor 1589

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony