W załączniku znajduje się treść informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  budowy magistrali wodociągowej w ul. Vogla na wniosek MPWiK.

W załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Sytej, ul. Z. Vogla i ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zawiadomienie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie  dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą budowa ul. Nowokabackiej. Tekst zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (zawiadomienie o postanowieniu etapowosc.pdf)zawiadomienie[ ]326 kB

Zawiadomienie w sprawie budowy ul. Oś Królewska

2010.11.30
Wydział Ochrony Środowiska informuje o decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 79/2010 z 22.11.2010 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy ulicy Oś Królewska w rejonie Al. Rzeczpospolitej.
Tekst zawiadomienia znajduje się w załączniku.
zawiadomienie

W załączniku znajduje się  pismo dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci kanalizacyjnej  przy ul. Sytej, ul. Vogla i ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.