Bieżące utrzymanie odwodnienia ulic będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów

Postępowanie nr  41/WIR/2017

 

Termin składania ofert: do 25.10.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 25.10.2017 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu-41_WIR_2017.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu-41_WIR_2017.pdf[Ogłoszenie_o_zamówieniu-41_WIR_2017]586 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_41_WIR_2017.zip)SIWZ_z_zalacznikami_41_WIR_2017.zip[SIWZ_z_zalacznikami_41_WIR_2017]287 kB

 

Utrzymanie terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów

Część I - Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Dzielnicy Wilanów

Część II - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów

Wartość szacunkowa zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 33/WOŚ/2017

Termin składania ofert: do 26.09. 2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 26.09.2017 r. o godz. 12:15

 

Wadium:

Cz. I zamówienia - 30.000,00 zł

Cz. II zamówienia - 20.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS160-330552-pl.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS160-330552-pl.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS160-330552-pl]172 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami.zip)SIWZ_z_zalacznikami.zip[SIWZ_z_zalacznikami]758 kB
Download this file (Zmiana ogloszenia opublik 2017-OJS164-338567-pl.pdf)Zmiana ogloszenia opublik 2017-OJS164-338567-pl.pdf[Zmiana ogloszenia opublik 2017-OJS164-338567]76 kB
Download this file (Wyjasnienia_oraz_zmiana_SIWZ_29.08.pdf)Wyjasnienia_oraz_zmiana_SIWZ_29.08.pdf[Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_29.08]993 kB
Download this file (Wyjasnienie_SIWZ_12.09.2017.pdf)Wyjasnienie_SIWZ_12.09.2017.pdf[Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.09.2017]799 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert_33WOŚ2017.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert_33WOŚ2017.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert_33_WOŚ_2017]627 kB

Wykonanie ogrodzenia budynku zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie

 

Postępowanie nr 43/WIR/2017

 

Termin składania ofert: do 23.10.2017 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 23.10.2017 r. o godz. 12:15

Załączniki:
Download this file (SIWZ_43_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_43_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ 43/WIR/2017 z załącznikami]52397 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]1084 kB

32/WZN/2017 

Sprzątanie  części wspólnych budynków mieszkalnych i  użytkowych wraz z terenem zewnętrznym, będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.08.2017 godz. 10:00

Planowany termin otwarcia licytacji elektronicznej: 28.08.2017 r. godz. 11:00 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]1422 kB
Download this file (Wniosek_wraz_z_zalacznikami.zip)Wniosek_wraz_z_zalacznikami.zip[Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej z załącznikami]9015 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_w_trybie_licytacji.pdf)Informacja_o_wyborze_w_trybie_licytacji.pdf[Informacja_o_wyborze_w_trybie_licytacji]323 kB

Przebudowa ul. Zaściankowej od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski w Warszawie

Postępowanie nr 42/WIR/2017

 

Termin składania ofert: do 19.10.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. o godz. 12:15

 

Załączniki:
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_42_WIR_2017.zip)SIWZ_z_zalacznikami_42_WIR_2017.zip[SIWZ_z_zalacznikami_42_WIR_2017]361 kB
Download this file (Zal._6_do_SIWZ_Dokumentacja_przedmiotu_zamowienia.zip)Zal._6_do_SIWZ_Dokumentacja_przedmiotu_zamowienia.zip[Zal._6_do_SIWZ_Dokumentacja_przedmiotu_zamowienia]16028 kB
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu_42_WIR_2017.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu_42_WIR_2017.pdf[Ogłoszenie_o_zamówieniu_42_WIR_2017]4600 kB
Download this file (Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]301 kB
Download this file (info_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf)info_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf[Informacja o unieważnieniu postępowania ]580 kB

34/WIR/2017

Dostawa i montaż szafek do szatni Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2017-08-17, godz.:10:00

Planowany termin otwarcia licytacji elektronicznej 2017-08-29 godzina 10:00

UWAGA ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK - Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia z 11.08.2017

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_566447_N_2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_566447_N_2017.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]1167 kB
Download this file (Wniosek_z_zalacznikami.zip)Wniosek_z_zalacznikami.zip[Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załacznikami]131 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]825 kB
Download this file (Wyjasnienia_i_zmiana_tresci_OPZ_i_OGLOSZENIA.pdf)Wyjasnienia_i_zmiana_tresci_OPZ_i_OGLOSZENIA.pdf[Wyjaśnienia do treści Ogłoszenia o zamówieniu wraz ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia ]1441 kB
Download this file (zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_z_11_08_2017.docx)zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_z_11_08_2017.docx[Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia z 11.08.2017]19 kB
Download this file (Informacja o Wykonawcach.pdf)Informacja o Wykonawcach.pdf[Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia]284 kB
Download this file (Info_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf)Info_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf[Informacja o unieważnieniu postępowania ]3733 kB

Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - Postępowanie nr 39/WIR/2017

 

Termin składania ofert: do 19.09.2017 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 19.09.2017 r. o godz. 12:15

 

 

 

Załączniki:
Download this file (SIWZ_39_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_39_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ_39_WIR_2017_z_zalacznikami]243 kB
Download this file (Zalacznik_7_do_SIWZ_39_WIR_2017.zip)Zalacznik_7_do_SIWZ_39_WIR_2017.zip[Załącznik nr 7]0.1 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_39_WIR_2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_39_WIR_2017.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_39_WIR_2017]4489 kB
Download this file (Informacja_ z_otwarcia_ofert_39_WIR_2017.pdf)Informacja_ z_otwarcia_ofert_39_WIR_2017.pdf[Informacja z otwarcia ofert 39/WIR/2017]487 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_Tabela.pdf)Informacja_o_wyborze_Tabela.pdf[Informacja_o_wyborze_Tabela]576 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie.pdf)Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie.pdf[Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie]2141 kB

Część I - Remont terenu zewnętrznego przy Przedszkolu Nr 416 przy ul. Sytej 123 w Warszawie – bez ogrodzenia

Część II - Remont terenu zewnętrznego przy Przedszkolu Nr 416 przy ul. Sytej 123 w Warszawie – ogrodzenia

Postępowanie nr 35/WIR/2017

Termin składania ofert: do 23.08.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 23.08.2017 r. o godz. 12:15

Wadium do Cz. I zamówienia - 15 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu35WIR2017.docx)Ogloszenie_o_zamowieniu35WIR2017.docx[Ogłoszenie_o_zamowieniu35WIR2017]48 kB
Download this file (SIWZ 35WIR2017.docx)SIWZ 35WIR2017.docx[SIWZ 35WIR2017]225 kB
Download this file (Zal.10A_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. I.zip)Zal.10A_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. I.zip[[Zal.10A_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. I]24288 kB
Download this file (Zal.10B_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. II.zip)Zal.10B_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. II.zip[Zal.10B_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. II]1047 kB
Download this file (WYKAZ MAT. I URZADZ. _PLAC ZABAW 1.xls)WYKAZ MAT. I URZADZ. _PLAC ZABAW 1.xls[WYKAZ MAT. I URZĄDZ. _PLAC ZABAW 1]86 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]419 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_oferty_Cz. I_Tabela.pdf)Informacja_o_wyborze_oferty_Cz. I_Tabela.pdf[Informacja_o_wyborze_oferty_Cz. I_Tabela]429 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_oferty_Cz.I_Uzasadnienie.pdf)Informacja_o_wyborze_oferty_Cz.I_Uzasadnienie.pdf[Informacja_o_wyborze_oferty_Cz.I_Uzasadnienie]2061 kB
Download this file (informacja_odrzucenie_oferty_uniewaznienie_postepowania_cz. II.pdf)informacja_odrzucenie_oferty_uniewaznienie_postepowania_cz. II.pdf[Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu Cz. II postępowania]1245 kB

Posadzenie 117 szt. drzew i 39 szt. krzewów na terenie Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy - Postępowanie nr  38/WOŚ/2017

Termin składania ofert: do 19.09.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19.09.2017 r. o godz. 10:15

 UWAGA:

Termin składania ofert: do 21.09.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 21.09.2017 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_38WOS2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_38WOS2017.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_38WOS2017]4708 kB
Download this file (SIWZ_38_WOS_2017_z zalacznikami.zip)SIWZ_38_WOS_2017_z zalacznikami.zip[SIWZ_38_WOS_2017_z zalacznikami]1093 kB
Download this file (Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017.pdf)Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017.pdf[Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017]627 kB
Download this file (Wyjasnienie_SIWZ_14.09.2017.pdf)Wyjasnienie_SIWZ_14.09.2017.pdf[Wyjasnienie_SIWZ_14.09.2017]1257 kB
Download this file (Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_18.09.2017.pdf)Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_18.09.2017.pdf[Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_18.09.2017]604 kB
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termin.docx)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termin.docx[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termin]13 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert_38_WOŚ_2017.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert_38_WOŚ_2017.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert_38_WOŚ_2017]525 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_Tabela_38WOS2017.pdf)Informacja_o_wyborze_Tabela_38WOS2017.pdf[Informacja_o_wyborze_Tabela_38WOS2017]542 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie_38WOS2017.pdf)Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie_38WOS2017.pdf[Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie_38WOS2017]2239 kB

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” rozbudowy  
Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

Postępowanie nr 30/WIR/2017

Termin składania ofert: do 04.08.2017 r. do godz. 12:00 do 08.08.2017 r. do godz. 12:00

Wadium: 150.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]1556 kB
Download this file (SIWZ_30_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_30_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ/30/WIR/2017 z załącznikami]7226 kB
Download this file (Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 500004916.docx)Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 500004916.docx[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]13 kB
Download this file (Zmiana_tresci_SIWZ_z_24_07_2017.pdf)Zmiana_tresci_SIWZ_z_24_07_2017.pdf[Zmiana treści SIWZ z dnia 24.07.2017 r.]1546 kB
Download this file (Zalacznik_nr_9_wykaz_robot_i_uslug_z_24_07_2017.docx)Zalacznik_nr_9_wykaz_robot_i_uslug_z_24_07_2017.docx[Załącznik nr 9 wykaz robót i usług z dnia 24.07.2017]18 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_500006366_N_2017.pdf)Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_500006366_N_2017.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500006366-N-2017]393 kB
Download this file (Wyjasnienia_i_zmiany_tresi_SIWZ_z_31_07_2017.pdf)Wyjasnienia_i_zmiany_tresi_SIWZ_z_31_07_2017.pdf[Zmiany treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami z dnia 31.07.2017 r. ]4068 kB
Download this file (info_z_otwarcia_ofert.pdf)info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]356 kB
Download this file (Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_z_uzasadnieniem.pdf)Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_z_uzasadnieniem.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z uzasadnieniem]3503 kB

Budowa drogi gminnej ul. Franciszka Klimczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Przyczółkową

Postępowanie nr 37/WIR/2017

Termin składania ofert: do 18.09.2017 r. do godz. 12:00

Wadium: 50.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (zal_nr_6_dokumentacja_przdmiotu_zamowienia.zip)zal_nr_6_dokumentacja_przdmiotu_zamowienia.zip[Dokumentacja przetargowa]55762 kB
Download this file (Ogloszenie nr 582585.docx)Ogloszenie nr 582585.docx[Ogłoszenie_o_zamowieniu 37/WIR/2017]46 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_37_WIR_2017.zip)SIWZ_z_zalacznikami_37_WIR_2017.zip[SIWZ_z_zalacznikami_37_WIR_2017]414 kB
Download this file (Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017.pdf)Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017.pdf[Wyjaśnienia do SIWZ]306 kB
Download this file (uniewaznienie_postepowania_37_WIR_2017.pdf)uniewaznienie_postepowania_37_WIR_2017.pdf[Pismo dotyczące unieważnienia postępowania]288 kB

Postępowanie podzielone na części:

Część I - ,,Remont terenu zewnętrznego przy Przedszkolu Nr 416 przy ul. Sytej 123  w Warszawie – bez ogrodzenia”,

Część II - ,,Remont terenu zewnętrznego przy Przedszkolu Nr 416 przy ul. Sytej 123 w Warszawie – ogrodzenia”

Postępowanie nr 31/WIR/2017

Termin składania ofert: do 03.08.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 03.08.2017 r. o godz. 12:15

Wadium do Cz. I zamówienia - 15 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (SIWZ 31WIR2017.docx)SIWZ 31WIR2017.docx[SIWZ 31/WIR/2017 wraz z załącznikami]225 kB
Download this file (Zal.10A_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. I.zip)Zal.10A_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. I.zip[Zal.10A_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. I]24298 kB
Download this file (Zal.10B_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. II.zip)Zal.10B_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. II.zip[Zal.10B_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. II]1047 kB
Download this file (WYKAZ MAT. I URZADZ. _PLAC ZABAW 1.xls)WYKAZ MAT. I URZADZ. _PLAC ZABAW 1.xls[WYKAZ_ROWNOWAZ.MAT_URZĄDZ_PLAC_ZABAW_1]86 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_31WIR2017.docx)Ogloszenie_o_zamowieniu_31WIR2017.docx[Ogłoszenie_o_zamowieniu_31WIR2017]51 kB
Download this file (Uniewaznienie_postepowania-31WIR2017.pdf)Uniewaznienie_postepowania-31WIR2017.pdf[Uniewaznienie_postępowania-31WIR2017]300 kB

Dostawa i montaż szafek do szatni Zespołu Szkół nr 2 
przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie

Postępowanie nr 36/WIR/2017

Termin składania ofert: do 01.09.2017 r. do godz. 10:00

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]737 kB
Download this file (SIWZ_36_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_36_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ 36/WIR/2017 z załącznikami]204 kB
Download this file (Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf)Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf[Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.08.2017 r.]89 kB
Download this file (info_z_otwarcia_ofert.pdf)info_z_otwarcia_ofert.pdf[informacja z otwarcia ofert]571 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf)Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]651 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-uzasadnienie.pdf)Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-uzasadnienie.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - uzasadnienie ]4004 kB

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy żłobka publicznego wraz z zagospodarowaniem, uzbrojeniem terenu, zjazdem i przyłączami

 

Postępowanie nr  27/WIR/2017

Termin składania ofert: do 24.07.2017 r. do godz. 10:00 26.07.2017 r. do godz. 10:00 

UWAGA

 

ZMIANA TERMINÓW ORAZ ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SIWZ

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]1300 kB
Download this file (SIWZ_27_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_27_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ z załącznikami]6096 kB
Download this file (Zmiana_tresci_SIWZ_z_13_07_2017.pdf)Zmiana_tresci_SIWZ_z_13_07_2017.pdf[Zmiana treści SIWZ z dnia 13.07.2017 r. ]288 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_info_do_kryterium.pdf)Zalacznik_nr_6_info_do_kryterium.pdf[Załącznik nr 6 do SIWZ – NIEAKTUALNY Informacja do kryterium oceny ofert – doświadczenie głównego projektanta]515 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]2469 kB
Download this file (Zmian_tresci_SIWZ_z_wyjasnieniami.pdf)Zmian_tresci_SIWZ_z_wyjasnieniami.pdf[Zmiana treści SIWZ z wyjaśnienia z dnia 18.07.2017]3285 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_info_do_kryterium_18_07_2017.docx)Zalacznik_nr_6_info_do_kryterium_18_07_2017.docx[Załącznika nr 6 do SIWZ z dnia 18.07.2017 - Informacja do kryterium oceny ofert - oświadczenie głównego projektanta ]25 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]697 kB
Download this file (Info_o_wyborze_z_uzasadnieniem.pdf)Info_o_wyborze_z_uzasadnieniem.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z uzasadnieniem]7428 kB