Ochrona fizyczna osób i mienia:

CZĘŚĆ 1 – obiektu przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie,

CZĘŚĆ 2 – obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie.

Postępowanie nr  1/WZN/2018

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138h w związku z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zakończone aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert: do 30.01.2018 r. do godz. 12:00

Wadium CZĘŚĆ 1: 4.000,00 zł

Wadium CZĘŚĆ 2: 3.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]4124 kB
Download this file (SIWZ_1_WZN_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_1_WZN_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ 1/WZN/2018 z załącznikami]452 kB

Budowa drogi gminnej ul. Franciszka Klimczaka wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Przyczółkową

Postępowanie nr 47/WIR/2017

Termin składania ofert: do 27.11.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 27.11.2017 r. o godz. 12:15

Wadium: 50.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip)Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip[Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia]56031 kB
Download this file (Ogłoszenie_o_zamowieniu_47WIR2017.pdf)Ogłoszenie_o_zamowieniu_47WIR2017.pdf[Ogłoszenie_o_zamowieniu_47WIR2017]2506 kB
Download this file (SIWZ_47_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_47_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ_47_WIR_2017_z_zalacznikami]421 kB
Download this file (Informacje z otwarcia ofert.pdf)Informacje z otwarcia ofert.pdf[Informacje z otwarcia ofert]358 kB
Download this file (Zawiadomienie o wyborze oferty z uzasadnieniem.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty z uzasadnieniem.pdf[Zawiadomienie o wyborze oferty z uzasadnieniem]1803 kB

PLAN POSTĘPOWAŃ 2018 ROK

Załączniki:
Download this file (Plan postępowań 2018 r..pdf)Plan postępowań 2018 r..pdf[Plan postępowań 2018 r.]1517 kB

Ochrona osób i mienia wraz z utrzymaniem czystości dwóch boisk sportowych „Orlik 2012”
przy ul. Sytej 123 i Worobczuka w Warszawie.

Postępowanie nr  45/WKU/2017

 Termin składania ofert: do 10.11.2017 r. do godz. 12:00

 Wadium: 15.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]3850 kB
Download this file (SIWZ_45_WKU_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_45_WKU_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ 45/WKU/2017 z załącznikami]331 kB
Download this file (Wyjasnienie_tresci_SIWZ_z_dnia_06_11_2017.pdf)Wyjasnienie_tresci_SIWZ_z_dnia_06_11_2017.pdf[Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.11.2017 r. ]532 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]308 kB
Download this file (Info_o_uniewaznieniu.pdf)Info_o_uniewaznieniu.pdf[Informacja o unieważnieniu postępowania nr 45/WKU/2107]435 kB

Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie

Postępowanie nr 52/WAG/2017

Termin składania ofert: do 03.01.2018 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 03.01.2018 r. o godz. 12:15

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]8772 kB
Download this file (SIWZ_52_WAG_2017.zip)SIWZ_52_WAG_2017.zip[SIWZ 52/WAG/2017 z załącznikami ]337 kB
Download this file (Info_o_planowanej_wizji_lokalnej.pdf)Info_o_planowanej_wizji_lokalnej.pdf[Informacja o planowanej wizji lokalnej]324 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]377 kB

Bieżące utrzymanie odwodnienia ulic będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów

Postępowanie nr  41/WIR/2017

 

Termin składania ofert: do 25.10.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 25.10.2017 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu-41_WIR_2017.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu-41_WIR_2017.pdf[Ogłoszenie_o_zamówieniu-41_WIR_2017]586 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_41_WIR_2017.zip)SIWZ_z_zalacznikami_41_WIR_2017.zip[SIWZ_z_zalacznikami_41_WIR_2017]287 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]258 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_oferty-41-WIR_2017.pdf)Informacja_o_wyborze_oferty-41-WIR_2017.pdf[Informacja_o_wyborze_oferty-41-WIR_2017]425 kB

Ochrona osób i mienia wraz z utrzymaniem czystości

dwóch boisk sportowych „Orlik 2012”
przy ul. Sytej 123 i ul. Worobczuka w Warszawie.

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

 

Postępowanie nr  50/WKU/2017

 

Termin składania ofert: do 28.11.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 28.11.2017 r. o godz. 10:15

 

Załączniki:
Download this file (SIWZ_50_WKU_2017.zip)SIWZ_50_WKU_2017.zip[SIWZ_50_WKU_2017]298 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_50_WKU_2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_50_WKU_2017.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_50_WKU_2017]3056 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]331 kB
Download this file (Info_o_wyborze_oferty.pdf)Info_o_wyborze_oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]708 kB

Wykonanie ogrodzenia budynku zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie

 

Postępowanie nr 43/WIR/2017

 

Termin składania ofert: do 23.10.2017 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 23.10.2017 r. o godz. 12:15

Załączniki:
Download this file (SIWZ_43_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_43_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ 43/WIR/2017 z załącznikami]52397 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]1084 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]307 kB
Download this file (Info_o_wyborze.pdf)Info_o_wyborze.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]388 kB

Ochrona fizyczna osób i mienia:

CZĘŚĆ 1 – obiektu przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie,

CZĘŚĆ 2 – obiektu przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie.

 

Postępowanie nr  49/WZN/2017

 

 

Termin składania ofert: do 22.11.2017 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 22.11.2017 r. o godz. 12:15

Załączniki:
Download this file (SIWZ_49_WZN_2017.zip)SIWZ_49_WZN_2017.zip[SIWZ_49_WZN_2017]417 kB
Download this file (Ogloszenie_49_WZN_2017.pdf)Ogloszenie_49_WZN_2017.pdf[Ogloszenie_49_WZN_2017]3178 kB
Download this file (Informacje z otwarcia ofert.pdf)Informacje z otwarcia ofert.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert]381 kB
Download this file (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf[Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty ]583 kB
Download this file (Informacja_o_unieważnieniu_Cz._II_Przyczolkowa.pdf)Informacja_o_unieważnieniu_Cz._II_Przyczolkowa.pdf[Informacja_o_unieważnieniu_Cz._II_Przyczolkowa]316 kB

Przebudowa ul. Zaściankowej od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski w Warszawie

Postępowanie nr 42/WIR/2017

 

Termin składania ofert: do 19.10.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. o godz. 12:15

 

Załączniki:
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_42_WIR_2017.zip)SIWZ_z_zalacznikami_42_WIR_2017.zip[SIWZ_z_zalacznikami_42_WIR_2017]361 kB
Download this file (Zal._6_do_SIWZ_Dokumentacja_przedmiotu_zamowienia.zip)Zal._6_do_SIWZ_Dokumentacja_przedmiotu_zamowienia.zip[Zal._6_do_SIWZ_Dokumentacja_przedmiotu_zamowienia]16028 kB
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu_42_WIR_2017.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu_42_WIR_2017.pdf[Ogłoszenie_o_zamówieniu_42_WIR_2017]4600 kB
Download this file (Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]301 kB
Download this file (info_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf)info_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf[Informacja o unieważnieniu postępowania ]580 kB

Iluminacja świąteczna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Postępowanie nr 48/WKU/2017

Termin składania ofert: do 22.11.2017 r. do godz. 12:00

Wadium: 5.000,00 zł

UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ i ZAŁĄCZNIKÓW NR 1A, 5 i 7 DO SIWZ Z DNIA 15.11.2017 r.  

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]7829 kB
Download this file (SIWZ_48_WKU_2017.zip)SIWZ_48_WKU_2017.zip[SIWZ 48/WKU/2017 z załącznikami]309 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.11.2017 r. ]751 kB
Download this file (Zalacznik_nr_1A_formularz_cenowy_z_15_11_2017.docx)Zalacznik_nr_1A_formularz_cenowy_z_15_11_2017.docx[Załącznik nr 1A do SIWZ - formularz cenowy z dnia 15.11.2017 r.]15 kB
Download this file (Zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_z_dnia_15_11_2017.doc)Zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_z_dnia_15_11_2017.doc[Załącznik nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia z dnia 15.11.2017 r. ]44 kB
Download this file (Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_z_15_11_2017.docx)Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_z_15_11_2017.docx[Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy z dnia 15.11.2017 r. ]37 kB
Download this file (Zmiana_tresci_SIWZ_z_15_11_2017_.pdf)Zmiana_tresci_SIWZ_z_15_11_2017_.pdf[Zmiana treści SIWZ 48/WKU/2017 z dnia 15.11.2017]3106 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]308 kB
Download this file (Info_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ocena_ofert.pdf)Info_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ocena_ofert.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]384 kB

Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - Postępowanie nr 39/WIR/2017

 

Termin składania ofert: do 19.09.2017 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 19.09.2017 r. o godz. 12:15

 

 

 

Załączniki:
Download this file (SIWZ_39_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_39_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ_39_WIR_2017_z_zalacznikami]243 kB
Download this file (Zalacznik_7_do_SIWZ_39_WIR_2017.zip)Zalacznik_7_do_SIWZ_39_WIR_2017.zip[Załącznik nr 7]0.1 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_39_WIR_2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_39_WIR_2017.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_39_WIR_2017]4489 kB
Download this file (Informacja_ z_otwarcia_ofert_39_WIR_2017.pdf)Informacja_ z_otwarcia_ofert_39_WIR_2017.pdf[Informacja z otwarcia ofert 39/WIR/2017]487 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_Tabela.pdf)Informacja_o_wyborze_Tabela.pdf[Informacja_o_wyborze_Tabela]576 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie.pdf)Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie.pdf[Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie]2141 kB

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będących
we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów

 Postępowanie nr  46/WOŚ/2017

 

Termin składania ofert: do 15.11.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 15.11.2017 r. o godz. 12:15

 

         Wadium 15 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie_o_zamowieniu_46_WOS_2017.pdf)Ogłoszenie_o_zamowieniu_46_WOS_2017.pdf[Ogłoszenie_o_zamowieniu_46_WOS_2017]7543 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_46_WOS_2017.zip)SIWZ_z_zalacznikami_46_WOS_2017.zip[SIWZ_z_zalacznikami_46_WOS_2017]562 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert_46_WOS_2017.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert_46_WOS_2017.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert_46_WOS_2017]396 kB
Download this file (Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf)Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf[Informacja o uniewaznieniu postępowania]820 kB

Posadzenie 117 szt. drzew i 39 szt. krzewów na terenie Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy - Postępowanie nr  38/WOŚ/2017

Termin składania ofert: do 19.09.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19.09.2017 r. o godz. 10:15

 UWAGA:

Termin składania ofert: do 21.09.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 21.09.2017 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_38WOS2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_38WOS2017.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_38WOS2017]4708 kB
Download this file (SIWZ_38_WOS_2017_z zalacznikami.zip)SIWZ_38_WOS_2017_z zalacznikami.zip[SIWZ_38_WOS_2017_z zalacznikami]1093 kB
Download this file (Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017.pdf)Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017.pdf[Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017]627 kB
Download this file (Wyjasnienie_SIWZ_14.09.2017.pdf)Wyjasnienie_SIWZ_14.09.2017.pdf[Wyjasnienie_SIWZ_14.09.2017]1257 kB
Download this file (Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_18.09.2017.pdf)Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_18.09.2017.pdf[Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_18.09.2017]604 kB
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termin.docx)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termin.docx[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termin]13 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert_38_WOŚ_2017.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert_38_WOŚ_2017.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert_38_WOŚ_2017]525 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_Tabela_38WOS2017.pdf)Informacja_o_wyborze_Tabela_38WOS2017.pdf[Informacja_o_wyborze_Tabela_38WOS2017]542 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie_38WOS2017.pdf)Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie_38WOS2017.pdf[Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie_38WOS2017]2239 kB