Przetargi

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
25/WIR/2017 - Rozbudowa ul. Jarej i ul. Bruzdowej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej Administrator 44
24/WIR/2017 - Budowa ulicy Franciszka Klimczaka w Warszawie wzz 343
20/WIR/2017 - Remont szatni w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie wzz 164
19/WIR/2017 - Zamówienie podzielona na części pn. "Remont terenu zewnętrznego przy Przedszkolu Nr 416 przy ul. Sytej 123 w Warszawie" Administrator 147
18/WIR/2017 - Dostawa i montaż mebli do Przedszkola nr 424 przy ul. Prymasa A. Hlonda 20 J oraz do Przedszkola nr 427 przy ul. Radosnej 11 w Warszawie w Dzielnicy Wilanów, w ramach pierwszego wyposażenia wzz 211
15/WZN/2017 Sprzedaż i przesyłanie – transport ciepła do budynków użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 i Ul. Radosnej 11 w Warszawie wzz 98
17/WIR/2017 - Remont ulicy Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie wzz 1737
16/WIR/2017 - Budowa ulicy Franciszka Klimczaka w Warszawie UWAGA - DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT wzz 2597
10/WOŚ/2017 Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I – Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część II – Urządzanie i pi wzz 282
14/WZN/2017 Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu stanowiącego własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie wzz 285
13/WIR/2017 - Termomodernizacja wraz z robotami remontowymi budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 w Warszawie Administrator 550
9/WOŚ/2017 - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zamówienie udzielane w częściach. wzz 241
11/WIR/2017 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych – ulic Bruzdowej i Metrycznej, od granic projektu budowy drogi POW do ul. Prętowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - CZĘŚĆ I i II wzz 236
6/WIR/2017 - Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 312
7/WIR/2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzz 467
8/WIR/2017 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych – ulic Bruzdowej i Metrycznej, od granic projektu budowy drogi POW do ul. Prętowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 382
5/WZN/2017 - Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, stanowiącego własność m.st. Warszawy. wzz 447
4/WIR/2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zamówienie podzielone jest na części. UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT wzz 544
3/WIR/2017 - Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 475
2/WIR/2017 - Budowa mostku dla pieszych w ramach zadania budżetu partycypacyjnego „Nasze zielone miejsce w Wilanowie” wzz 912
Plan_Postepowan_2017_r. wzz 503
41/WOŚ/2016 - Utrzymanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – Część 2 - Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach będących we władaniu wzz 466
40/WOŚ/2016 - Utrzymanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – CZĘŚĆ 1 - Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 478
39/WOŚ/2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 498
38/WOŚ/2016 - Pełnienie dozoru eksploatacyjnego nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców z ogólnodostępnych punktów czerpalnych wody oligoceńskiej wzz 480

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony