Przetargi

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
9/WOŚ/2017 - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zamówienie udzielane w częściach. wzzato 64
11/WIR/2017 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych – ulic Bruzdowej i Metrycznej, od granic projektu budowy drogi POW do ul. Prętowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - CZĘŚĆ I i II wzzato 58
6/WIR/2017 - Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzcmi 186
7/WIR/2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzzato 321
8/WIR/2017 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych – ulic Bruzdowej i Metrycznej, od granic projektu budowy drogi POW do ul. Prętowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzato 259
5/WZN/2017 - Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, stanowiącego własność m.st. Warszawy. wzzato 334
4/WIR/2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zamówienie podzielone jest na części. UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT wzzato 444
3/WIR/2017 - Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzato 372
2/WIR/2017 - Budowa mostku dla pieszych w ramach zadania budżetu partycypacyjnego „Nasze zielone miejsce w Wilanowie” wzzato 800
Plan_Postepowan_2017_r. wzzcmi 380
41/WOŚ/2016 - Utrzymanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – Część 2 - Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach będących we władaniu wzzato 378
40/WOŚ/2016 - Utrzymanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – CZĘŚĆ 1 - Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzato 386
39/WOŚ/2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzato 402
38/WOŚ/2016 - Pełnienie dozoru eksploatacyjnego nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców z ogólnodostępnych punktów czerpalnych wody oligoceńskiej wzzato 376
37/WOŚ/2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, stanowiących własność Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzcmi 437
36/WOŚ/2016 - Remont urządzeń wodnych zlokalizowanych w zlewniach Kanału Wolickiego oraz Obiektów Powsin V i Powsinek na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część I i Część II wzzato 498
35/WIR/2016 - Zamówienie częściowe: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni rejonu Zawad i Kępy Zawadowskiej symbolem 37 KUD wzzcmi 530
34/WIR/2016 - Budowa mostku dla pieszych w ramach zadania budżetu partycypacyjnego „Nasze zielone miejsce w Wilanowie” wzzato 712
33/WIR/2016 - Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Administrator 695
32/WKU/2016 – część 1 - Wykonanie remontu polegającego na wymianie nawierzchni na boisku do piłki nożnej, zlokalizowanym przy ul. Worobczuka w Warszawie część 2 - Wymiana powierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym zlokalizowanym przy ul. Sytej Administrator 917
29/WIR/2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Część 1 – przebudowy ul. Jarej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) Część 2 – budowy drogi oznaczonej w miejscowym Administrator 666
30/WIN/2016 - Zakup fabrycznie nowych komputerów All In One Administrator 688
28/WZN/2016 - Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu stanowiącego własność m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27 A w Warszawie Administrator 664
27/WIR/2016 - Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, drobnego wyposażenia i akcesoriów do pracy z dziećmi w ramach pierwszego wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Warszawie w Dzielnicy Wilanów Administrator 677
26/WIR/2016 - Dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach pierwszego wyposażenia szkoły podstawowej przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Administrator 950

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony