Przetargi

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
5/WZN/2017 - Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, stanowiącego własność m.st. Warszawy. wzzato 171
4/WIR/2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zamówienie podzielone jest na części. UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT wzzato 273
3/WIR/2017 - Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzato 260
2/WIR/2017 - Budowa mostku dla pieszych w ramach zadania budżetu partycypacyjnego „Nasze zielone miejsce w Wilanowie” wzzato 677
Plan_Postepowan_2017_r. wzzcmi 255
41/WOŚ/2016 - Utrzymanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – Część 2 - Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach będących we władaniu wzzato 268
40/WOŚ/2016 - Utrzymanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – CZĘŚĆ 1 - Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzato 272
39/WOŚ/2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzato 274
38/WOŚ/2016 - Pełnienie dozoru eksploatacyjnego nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców z ogólnodostępnych punktów czerpalnych wody oligoceńskiej wzzato 250
37/WOŚ/2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, stanowiących własność Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzcmi 320
36/WOŚ/2016 - Remont urządzeń wodnych zlokalizowanych w zlewniach Kanału Wolickiego oraz Obiektów Powsin V i Powsinek na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część I i Część II wzzato 389
35/WIR/2016 - Zamówienie częściowe: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni rejonu Zawad i Kępy Zawadowskiej symbolem 37 KUD wzzcmi 419
34/WIR/2016 - Budowa mostku dla pieszych w ramach zadania budżetu partycypacyjnego „Nasze zielone miejsce w Wilanowie” wzzato 597
33/WIR/2016 - Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Administrator 561
32/WKU/2016 – część 1 - Wykonanie remontu polegającego na wymianie nawierzchni na boisku do piłki nożnej, zlokalizowanym przy ul. Worobczuka w Warszawie część 2 - Wymiana powierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym zlokalizowanym przy ul. Sytej Administrator 792
29/WIR/2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Część 1 – przebudowy ul. Jarej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) Część 2 – budowy drogi oznaczonej w miejscowym Administrator 531
30/WIN/2016 - Zakup fabrycznie nowych komputerów All In One Administrator 564
28/WZN/2016 - Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu stanowiącego własność m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27 A w Warszawie Administrator 566
27/WIR/2016 - Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, drobnego wyposażenia i akcesoriów do pracy z dziećmi w ramach pierwszego wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Warszawie w Dzielnicy Wilanów Administrator 559
26/WIR/2016 - Dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach pierwszego wyposażenia szkoły podstawowej przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Administrator 843
25/WIR/2016 - Remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach kuchennych łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 w Warszawie Administrator 547
24/WOW/2016 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Administrator 600
22/WOŚ/2016 - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Administrator 743
23/WZN/2016 - Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu stanowiącego własność m.st. Warszawa przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie Administrator 595
21/WAG/2016 - Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do dwóch budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie Administrator 693

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony