Przetargi

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
15/WZN/2017 Sprzedaż i przesyłanie – transport ciepła do budynków użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 i Ul. Radosnej 11 w Warszawie wzz 45
17/WIR/2017 - Remont ulicy Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie wzz 973
16/WIR/2017 - Budowa ulicy Franciszka Klimczaka w Warszawie wzz 1785
10/WOŚ/2017 Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I – Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część II – Urządzanie i pi wzz 83
14/WZN/2017 Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu stanowiącego własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie wzz 213
13/WIR/2017 - Termomodernizacja wraz z robotami remontowymi budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 w Warszawie Administrator 441
9/WOŚ/2017 - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zamówienie udzielane w częściach. wzz 178
11/WIR/2017 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych – ulic Bruzdowej i Metrycznej, od granic projektu budowy drogi POW do ul. Prętowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - CZĘŚĆ I i II wzz 186
6/WIR/2017 - Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 246
7/WIR/2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzz 398
8/WIR/2017 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych – ulic Bruzdowej i Metrycznej, od granic projektu budowy drogi POW do ul. Prętowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 332
5/WZN/2017 - Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, stanowiącego własność m.st. Warszawy. wzz 391
4/WIR/2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zamówienie podzielone jest na części. UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT wzz 502
3/WIR/2017 - Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 414
2/WIR/2017 - Budowa mostku dla pieszych w ramach zadania budżetu partycypacyjnego „Nasze zielone miejsce w Wilanowie” wzz 860
Plan_Postepowan_2017_r. wzz 449
41/WOŚ/2016 - Utrzymanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – Część 2 - Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach będących we władaniu wzz 426
40/WOŚ/2016 - Utrzymanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – CZĘŚĆ 1 - Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 433
39/WOŚ/2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 455
38/WOŚ/2016 - Pełnienie dozoru eksploatacyjnego nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców z ogólnodostępnych punktów czerpalnych wody oligoceńskiej wzz 425
37/WOŚ/2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, stanowiących własność Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 487
36/WOŚ/2016 - Remont urządzeń wodnych zlokalizowanych w zlewniach Kanału Wolickiego oraz Obiektów Powsin V i Powsinek na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część I i Część II wzz 551
35/WIR/2016 - Zamówienie częściowe: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni rejonu Zawad i Kępy Zawadowskiej symbolem 37 KUD wzz 578
34/WIR/2016 - Budowa mostku dla pieszych w ramach zadania budżetu partycypacyjnego „Nasze zielone miejsce w Wilanowie” wzz 772
33/WIR/2016 - Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Administrator 737

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony