Ochrona fizyczna osób i mienia:

CZĘŚĆ 1 – obiektu przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie,

CZĘŚĆ 2 – obiektu przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie.

 

Postępowanie nr  49/WZN/2017

 

 

Termin składania ofert: do 22.11.2017 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 22.11.2017 r. o godz. 12:15

Załączniki:
Download this file (SIWZ_49_WZN_2017.zip)SIWZ_49_WZN_2017.zip[SIWZ_49_WZN_2017]417 kB
Download this file (Ogloszenie_49_WZN_2017.pdf)Ogloszenie_49_WZN_2017.pdf[Ogloszenie_49_WZN_2017]3178 kB

Przebudowa ul. Zaściankowej od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski w Warszawie

Postępowanie nr 42/WIR/2017

 

Termin składania ofert: do 19.10.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. o godz. 12:15

 

Załączniki:
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_42_WIR_2017.zip)SIWZ_z_zalacznikami_42_WIR_2017.zip[SIWZ_z_zalacznikami_42_WIR_2017]361 kB
Download this file (Zal._6_do_SIWZ_Dokumentacja_przedmiotu_zamowienia.zip)Zal._6_do_SIWZ_Dokumentacja_przedmiotu_zamowienia.zip[Zal._6_do_SIWZ_Dokumentacja_przedmiotu_zamowienia]16028 kB
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu_42_WIR_2017.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu_42_WIR_2017.pdf[Ogłoszenie_o_zamówieniu_42_WIR_2017]4600 kB
Download this file (Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]301 kB
Download this file (info_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf)info_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf[Informacja o unieważnieniu postępowania ]580 kB

Iluminacja świąteczna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Postępowanie nr 48/WKU/2017

Termin składania ofert: do 22.11.2017 r. do godz. 12:00

Wadium: 5.000,00 zł

UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ i ZAŁĄCZNIKÓW NR 1A, 5 i 7 DO SIWZ Z DNIA 15.11.2017 r.  

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]7829 kB
Download this file (SIWZ_48_WKU_2017.zip)SIWZ_48_WKU_2017.zip[SIWZ 48/WKU/2017 z załącznikami]309 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.11.2017 r. ]751 kB
Download this file (Zalacznik_nr_1A_formularz_cenowy_z_15_11_2017.docx)Zalacznik_nr_1A_formularz_cenowy_z_15_11_2017.docx[Załącznik nr 1A do SIWZ - formularz cenowy z dnia 15.11.2017 r.]15 kB
Download this file (Zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_z_dnia_15_11_2017.doc)Zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_z_dnia_15_11_2017.doc[Załącznik nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia z dnia 15.11.2017 r. ]44 kB
Download this file (Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_z_15_11_2017.docx)Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_z_15_11_2017.docx[Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy z dnia 15.11.2017 r. ]37 kB
Download this file (Zmiana_tresci_SIWZ_z_15_11_2017_.pdf)Zmiana_tresci_SIWZ_z_15_11_2017_.pdf[Zmiana treści SIWZ 48/WKU/2017 z dnia 15.11.2017]3106 kB

Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - Postępowanie nr 39/WIR/2017

 

Termin składania ofert: do 19.09.2017 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 19.09.2017 r. o godz. 12:15

 

 

 

Załączniki:
Download this file (SIWZ_39_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_39_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ_39_WIR_2017_z_zalacznikami]243 kB
Download this file (Zalacznik_7_do_SIWZ_39_WIR_2017.zip)Zalacznik_7_do_SIWZ_39_WIR_2017.zip[Załącznik nr 7]0.1 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_39_WIR_2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_39_WIR_2017.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_39_WIR_2017]4489 kB
Download this file (Informacja_ z_otwarcia_ofert_39_WIR_2017.pdf)Informacja_ z_otwarcia_ofert_39_WIR_2017.pdf[Informacja z otwarcia ofert 39/WIR/2017]487 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_Tabela.pdf)Informacja_o_wyborze_Tabela.pdf[Informacja_o_wyborze_Tabela]576 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie.pdf)Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie.pdf[Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie]2141 kB

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będących
we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów

 Postępowanie nr  46/WOŚ/2017

 

Termin składania ofert: do 15.11.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 15.11.2017 r. o godz. 12:15

 

         Wadium 15 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie_o_zamowieniu_46_WOS_2017.pdf)Ogłoszenie_o_zamowieniu_46_WOS_2017.pdf[Ogłoszenie_o_zamowieniu_46_WOS_2017]7543 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_46_WOS_2017.zip)SIWZ_z_zalacznikami_46_WOS_2017.zip[SIWZ_z_zalacznikami_46_WOS_2017]562 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert_46_WOS_2017.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert_46_WOS_2017.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert_46_WOS_2017]396 kB

Posadzenie 117 szt. drzew i 39 szt. krzewów na terenie Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy - Postępowanie nr  38/WOŚ/2017

Termin składania ofert: do 19.09.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19.09.2017 r. o godz. 10:15

 UWAGA:

Termin składania ofert: do 21.09.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 21.09.2017 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_38WOS2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_38WOS2017.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_38WOS2017]4708 kB
Download this file (SIWZ_38_WOS_2017_z zalacznikami.zip)SIWZ_38_WOS_2017_z zalacznikami.zip[SIWZ_38_WOS_2017_z zalacznikami]1093 kB
Download this file (Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017.pdf)Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017.pdf[Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017]627 kB
Download this file (Wyjasnienie_SIWZ_14.09.2017.pdf)Wyjasnienie_SIWZ_14.09.2017.pdf[Wyjasnienie_SIWZ_14.09.2017]1257 kB
Download this file (Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_18.09.2017.pdf)Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_18.09.2017.pdf[Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_18.09.2017]604 kB
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termin.docx)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termin.docx[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termin]13 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert_38_WOŚ_2017.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert_38_WOŚ_2017.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert_38_WOŚ_2017]525 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_Tabela_38WOS2017.pdf)Informacja_o_wyborze_Tabela_38WOS2017.pdf[Informacja_o_wyborze_Tabela_38WOS2017]542 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie_38WOS2017.pdf)Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie_38WOS2017.pdf[Informacja_o_wyborze_Uzasadnienie_38WOS2017]2239 kB

Budowa drogi gminnej ul. Franciszka Klimczaka wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Przyczółkową

Postępowanie nr 47/WIR/2017

Termin składania ofert: do 27.11.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 27.11.2017 r. o godz. 12:15

Wadium: 50.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip)Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip[Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia]56031 kB
Download this file (Ogłoszenie_o_zamowieniu_47WIR2017.pdf)Ogłoszenie_o_zamowieniu_47WIR2017.pdf[Ogłoszenie_o_zamowieniu_47WIR2017]2506 kB
Download this file (SIWZ_47_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_47_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ_47_WIR_2017_z_zalacznikami]421 kB

Budowa drogi gminnej ul. Franciszka Klimczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Przyczółkową

Postępowanie nr 37/WIR/2017

Termin składania ofert: do 18.09.2017 r. do godz. 12:00

Wadium: 50.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (zal_nr_6_dokumentacja_przdmiotu_zamowienia.zip)zal_nr_6_dokumentacja_przdmiotu_zamowienia.zip[Dokumentacja przetargowa]55762 kB
Download this file (Ogloszenie nr 582585.docx)Ogloszenie nr 582585.docx[Ogłoszenie_o_zamowieniu 37/WIR/2017]46 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_37_WIR_2017.zip)SIWZ_z_zalacznikami_37_WIR_2017.zip[SIWZ_z_zalacznikami_37_WIR_2017]414 kB
Download this file (Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017.pdf)Wyjasnienie_SIWZ_13.09.2017.pdf[Wyjaśnienia do SIWZ]306 kB
Download this file (uniewaznienie_postepowania_37_WIR_2017.pdf)uniewaznienie_postepowania_37_WIR_2017.pdf[Pismo dotyczące unieważnienia postępowania]288 kB

Ochrona osób i mienia wraz z utrzymaniem czystości dwóch boisk sportowych „Orlik 2012”
przy ul. Sytej 123 i Worobczuka w Warszawie.

Postępowanie nr  45/WKU/2017

 Termin składania ofert: do 10.11.2017 r. do godz. 12:00

 Wadium: 15.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]3850 kB
Download this file (SIWZ_45_WKU_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_45_WKU_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ 45/WKU/2017 z załącznikami]331 kB
Download this file (Wyjasnienie_tresci_SIWZ_z_dnia_06_11_2017.pdf)Wyjasnienie_tresci_SIWZ_z_dnia_06_11_2017.pdf[Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.11.2017 r. ]532 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]308 kB

Dostawa i montaż szafek do szatni Zespołu Szkół nr 2 
przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie

Postępowanie nr 36/WIR/2017

Termin składania ofert: do 01.09.2017 r. do godz. 10:00

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]737 kB
Download this file (SIWZ_36_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_36_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ 36/WIR/2017 z załącznikami]204 kB
Download this file (Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf)Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf[Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.08.2017 r.]89 kB
Download this file (info_z_otwarcia_ofert.pdf)info_z_otwarcia_ofert.pdf[informacja z otwarcia ofert]571 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf)Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]651 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-uzasadnienie.pdf)Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-uzasadnienie.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - uzasadnienie ]4004 kB

Bieżące utrzymanie odwodnienia ulic będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów

Postępowanie nr  41/WIR/2017

 

Termin składania ofert: do 25.10.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 25.10.2017 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu-41_WIR_2017.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu-41_WIR_2017.pdf[Ogłoszenie_o_zamówieniu-41_WIR_2017]586 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_41_WIR_2017.zip)SIWZ_z_zalacznikami_41_WIR_2017.zip[SIWZ_z_zalacznikami_41_WIR_2017]287 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]258 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_oferty-41-WIR_2017.pdf)Informacja_o_wyborze_oferty-41-WIR_2017.pdf[Informacja_o_wyborze_oferty-41-WIR_2017]425 kB

 

Utrzymanie terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów

Część I - Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Dzielnicy Wilanów

Część II - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów

Wartość szacunkowa zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 33/WOŚ/2017

Termin składania ofert: do 26.09. 2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 26.09.2017 r. o godz. 12:15

 

Wadium:

Cz. I zamówienia - 30.000,00 zł

Cz. II zamówienia - 20.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS160-330552-pl.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS160-330552-pl.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS160-330552-pl]172 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami.zip)SIWZ_z_zalacznikami.zip[SIWZ_z_zalacznikami]758 kB
Download this file (Zmiana ogloszenia opublik 2017-OJS164-338567-pl.pdf)Zmiana ogloszenia opublik 2017-OJS164-338567-pl.pdf[Zmiana ogloszenia opublik 2017-OJS164-338567]76 kB
Download this file (Wyjasnienia_oraz_zmiana_SIWZ_29.08.pdf)Wyjasnienia_oraz_zmiana_SIWZ_29.08.pdf[Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_29.08]993 kB
Download this file (Wyjasnienie_SIWZ_12.09.2017.pdf)Wyjasnienie_SIWZ_12.09.2017.pdf[Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.09.2017]799 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert_33WOŚ2017.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert_33WOŚ2017.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert_33_WOŚ_2017]627 kB
Download this file (Info_o_wyborze_CZ_II_z_uzasadnieniem.pdf)Info_o_wyborze_CZ_II_z_uzasadnieniem.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część II zamówienia z uzasadnieniem]3179 kB
Download this file (Informacja_o_uniewaznieniu_Cz._I_zamówienia.pdf)Informacja_o_uniewaznieniu_Cz._I_zamówienia.pdf[Informacja_o_uniewaznieniu_Cz._I_zamówienia]810 kB

Wykonanie ogrodzenia budynku zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie

 

Postępowanie nr 43/WIR/2017

 

Termin składania ofert: do 23.10.2017 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 23.10.2017 r. o godz. 12:15

Załączniki:
Download this file (SIWZ_43_WIR_2017_z_zalacznikami.zip)SIWZ_43_WIR_2017_z_zalacznikami.zip[SIWZ 43/WIR/2017 z załącznikami]52397 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]1084 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]307 kB
Download this file (Info_o_wyborze.pdf)Info_o_wyborze.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]388 kB

32/WZN/2017 

Sprzątanie  części wspólnych budynków mieszkalnych i  użytkowych wraz z terenem zewnętrznym, będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.08.2017 godz. 10:00

Planowany termin otwarcia licytacji elektronicznej: 28.08.2017 r. godz. 11:00 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]1422 kB
Download this file (Wniosek_wraz_z_zalacznikami.zip)Wniosek_wraz_z_zalacznikami.zip[Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej z załącznikami]9015 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_w_trybie_licytacji.pdf)Informacja_o_wyborze_w_trybie_licytacji.pdf[Informacja_o_wyborze_w_trybie_licytacji]323 kB