Przetargi - archiwum

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pomiędzy jezdniami ul. Oś Królewska na odcinku od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej - dokumentacja przetargowa nr 35/WIR/2013 Administrator 2642
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - przetarg nieograniczony nr 33/WOW/2013 Administrator 2920
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do 30 listopada 2014 r. - przetarg nieograniczony nr 21/WAG/2013 Administrator 9284
Sprzątanie terenu zewnętrznego i powierzchni biurowych w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 oraz przy ul. St. Kostki Potockiego 7 w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. - przeta Administrator 2634
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oświetlenia ulicy Vogla wraz z dostosowaniem projektu do aktualnej koncepcji drogowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Vogla” na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie - przetarg nieog Administrator 3215
Remont placówek oświatowych w ramach zadania: Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - przetarg nieograniczony nr 27/WIR/2013 Administrator 3517
Wybudowanie przyłącza sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie - przetarg nieograniczony nr 23/WIR/2013 Administrator 2965
Remont mostu w ciągu ulicy Rzodkiewki nad kanałem Wolica na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie - przetarg nieograniczony nr 24/WIR/2013 Administrator 3011
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - przetarg nieograniczony nr 22/WKŚ/2013 Administrator 3612
Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od dnia 01.08.2013 r. do dnia 31.12.2014 r. - przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną nr 19/WKŚ/2013 Administrator 2728
Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki - przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną nr 20/WKŚ/2013 Administrator 2943
Ochrona osób i mienia obiektów należących do Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną nr 18/WKP/2013 Administrator 2997
Budowa żłobka przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej - postępowanie nr 15/WIR/2013 Administrator 5937
Przebudowa boiska do piłki ręcznej i nożnej wraz z budową oświetlenia oraz remont ogrodzenia i nawierzchni z kostki przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie. - przetarg nieograniczony nr 14/WIR/2013. Administrator 6134
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Pastewnej i Radosnej w Warszawie. - przetarg nieograniczony nr 13/WIR/2013. Administrator 5258
Budowlane prace konserwatorskie dla zabezpieczenia przed zniszczeniem zabytkowych elementów dawnego wjazdu do majątku Wilanów przy ul. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie z wyłączeniem pylona E. - przetarg nieograniczony nr 11/WIR/2013. Administrator 3128
Utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych i drobnych form architektury na placach zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2013 r. - przetarg nieograniczony nr 8-WKŚ-2013 Administrator 3450
Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - przetarg nieograniczony nr 12/WKŚ/2013 Administrator 3100
Przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną nr 10/WKŚ/2013 Administrator 3101
Przetarg nieograniczony nr 9/WIR/2013 Administrator 3342
Przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną nr 7/WKŚ/2013 Administrator 3115
Przetarg nieograniczony nr 6/WIR/2013 Administrator 3823
przetarg nieograniczony nr 4/WKŚ/2013 Administrator 3517
Przetarg nieograniczony nr 5/WKŚ/2013 Administrator 3527
Przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną nr 1/WKP/2013 Administrator 3524

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony