Aktualności rekrutacja podstawowa

Informacja o rekrutacji do Przedszkola nr 424

Informacja dotycząca rekrutacji do Przedszkola nr 424 przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J (wcześniej ul. Zdrowa):

  1. Wnioski o przyjęcie do Przedszkola nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J należy składać w Przedszkolu nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123.
  2. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J umieszczone zostaną w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123.
  3. Pisemne potwierdzenie woli zapisów dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J należy składać w Przedszkolu nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123.
  4. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J umieszczone zostaną w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123.

Czytaj więcej: Informacja o rekrutacji do Przedszkola nr 424

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że na stronie internetowej Biura Edukacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

Zostały zamieszczone informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018:

1. Szkoła obwodowa – rekrutacja 2017/2018;
2. Zasady przyjęć do klas I szkół podstawowych;
3. Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu;
4. Harmonogram rekrutacji;
5. Lista punktów adresowych z przypisaną obwodową szkołą podstawową zgodną z miejscem faktycznego zamieszkania dziecka;
6. Plan organizacji oddziałów sportowych w szkołach podstawowych.

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że na stronie internetowej Biura Edukacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

zostały zamieszczone informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018:
1.    Harmonogram rekrutacji;
2.    Zasady rekrutacji;
3.    Kryteria rekrutacji;
4.    Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

Wnioski, kryteria i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych

Informujemy, że 9 lutego 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwały:

  1. Nr XLI/1060/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  2. Nr XLI/1061/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  3. Nr XLI/1062/2017 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Uchwały dostępne są na BIP Urzędu m.st. Warszawy, link:

 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że na stronie internetowej Biura Edukacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/14143_rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow

została zamieszczona informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i kl. pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

 

Oddziały dwujęzyczne w szkołach podstawowych

Informujemy, że na stronie internetowej Biura Edukacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14255_oddzialy-dwujezyczne-w

pojawił się komunikat dotyczący postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów dwujęzycznych klas VII ośmioletnich szkół podstawowych.

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony