Informacje bieżące

Obwieszczenie z dnia 04.2017 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zawiadamia że w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Wilanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 30.03.2017r., złożony Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej budowie ulicy gminnej Klimczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Przyczółkową i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ew. 6/4, 7/32, 7/33, 8/3, 8/6 z obrębu 1-10-26 w Warszawie w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie z dnia 03.04.2017 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 31.03.2017 r. decyzji nr 5/P/2017  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Miasta Stołecznego Warszawa – Dzielnica Wilanów dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Latoszki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_6733.1.pdf)obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_6733.1.pdf[Obwieszczenie o wydanej decyzji]443 Kb

Zawiadomienie dot. Południowej Obwodnicy Warszawy z 23.02.2017 r.

Zawiadomienie z dnia 23.02.2017 r. o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "budowa drogi ekspresowej S2 - POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" Zadanie "B" - od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km około 11+500,00) o długości ok. 6,05 km ODCINEK 2 OD KM 8+523,19 DO KM 10+291,61".

Zawiadomienie w załączeniu.

Obwieszczenie z dnia 23.02.2017 r. o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie z dnia 23.02.2017 r. o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o zabraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w postępowaniu administracyjnym toczącym się na wniosek Miasta Stołecznego Warszawa – Dzielnica Wilanów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Latoszki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.1.pdf)obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.1.pdf[Obwieszczenie o zebraniu dowodów]340 Kb

Wykaz lokali użytkowych na terenie Dzielnicy Wilanów przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców

W dniu 15.02.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 08.03.2017 r. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców, okres najmu 3 lata, stanowiący załącznik do uchwały nr 409/IV/2017 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 15.02.2017 r.

Wykaz znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Wykaz_lokali_uzytkowych.xls)Wykaz_lokali_uzytkowych.xls[ ]40 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony