Informacje bieżące

Garaże nr 47 i 48 przeznaczone do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy

W dniu 10.01.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie została wywieszona na okres 21 dni informacja o garażach przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców (zał. do uchwały nr 389/IV/2016 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09.01.2017 r.).
Informacja o garażach przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_389_IV_2017_zalacznik_wykaz_garazy_47_i_48.pdf)uchwala_389_IV_2017_zalacznik_wykaz_garazy_47_i_48.pdf[Informacja o garażach przeznaczonych do najmu]29 Kb

Garaże nr 16, 29, 30, 42, 64 i 69 przeznaczone do najmu na rzecz dotychczasowych najemców

W dniu 30.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie została wywieszona na okres 21 dni informacja o garażach przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców (zał. do uchwały nr 388/IV/2016 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30.12.2016 r.).
Informacja o garażach przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwala 388_IV_2016 zalacznik_wykaz_garaze_16,29,30,42,64_i_69.pdf)Uchwala 388_IV_2016 zalacznik_wykaz_garaze_16,29,30,42,64_i_69.pdf[Informacja o garażach przeznaczonych do najmu]48 Kb

Sprawy związane z podziałami geodezyjnymi

W związku z Zarządzeniem nr 1843/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. informujemy, że Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy (BGiK) od 1 stycznia 2017 r. przejęło prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości.

W załączniku znajduje się pełna treść komunikatu.

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat dla interesantow 2016 BGiK.pdf)komunikat dla interesantów[komunikat dla interesantów]38 Kb

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 08.12.2016 r.

W dniu 08.12.2016 r. została wydana decyzja nr 15/P/2016
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych elektroenergetycznych SN i NN oraz złączy kablowych NN na działkach ew. Nr 9, 2, 10, 1/35, 1/28 z obrębu 1-06-59 oraz dz. ew. Nr 12/29, 12/28, 12/21, 12/22, 12/27, 12/33, 12/34, 12/35, 12/26, 12/20, 12/19, 12/25, 12/32, 12/31, 12/30, 12/16, 12/18, 12/24, 12/23, 12/4, 12/17, 12/36, z obrębu 1-06-47 przy ul. Rosy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie znajduje się w załączeniu
(Nr UD-XV-WAB-RU. 6733.15.2016.JDA)

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[Obwieszczenie o wydanej decyzji]467 Kb

Obwieszczenie z dnia 13.12.2016 r. o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o zabraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w postępowaniu administracyjnym toczącym się na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia przy ul. Łęgowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.19.pdf)obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.19.pdf[Obwieszczenie o zebraniu dowodów]400 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony