Informacje bieżące

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 19.08.2016 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2014r.,poz.518 j.t.) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że na okres 21 dni, tj.: od dnia 22 sierpnia 2016r. do dnia 11 wrzesnia 2016r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Franciszka Klimczaka 2 w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Załączniki:
Pobierz plik (Wykaz_GK6.pdf)Wykaz_GK6.pdf[Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia]250 Kb

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 05.08.2016 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2014r.,poz.518 j.t.) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że na okres 21 dni, tj.: od dnia 8 sierpnia 2016r. do dnia 28 sierpnia 2016r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Franciszka Klimczaka 2 w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Pobierz plik (Wykaz_GK5.pdf)Wykaz_GK5.pdf[Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia]345 Kb

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - 04.08.2016 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 27/7 z obrębu 1-06-83. 

Załączniki:
Pobierz plik (SKM_284e16080410070.pdf)SKM_284e16080410070.pdf[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ]342 Kb

Obwieszczenie z dnia 02.08.2016 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 02.08.2016 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wydanej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie decyzji nr 12/P/2016 z dnia 29.07.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w rejonie ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w załączeniu

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_o_wydanej_decyzji 6733.9.pdf)obwieszczenie_o_wydanej_decyzji 6733.9.pdf[Obwieszczenie o wydanej decyzji]429 Kb

Garaże nr 60, 61 przeznaczone do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy

W dniu 25.07.2016 r. na tablicy ogłoszeń  Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie została wywieszona na okres 21 dni informacja o  garażach przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców (zał. do uchwały nr 296/IV/2016 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22.07.2016 r.).

Informacja o garażach przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_296_IV_2016_garaze_60, 61_załacznik_wykaz.pdf)uchwala_296_IV_2016_garaze_60, 61_załacznik_wykaz.pdf[Informacja o garażach przeznaczonych do najmu]290 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony