Informacje bieżące

Wynik konkursu na najem garażu nr 17

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 23.05.2016 r. – 09.06.2016 r. na najem garażu nr 17 przy ulicy Kosiarzy / Aleja Wilanowska.
Treść komunikatu znajduje się w załączniku

Wstępny wynik konkursu na najem garażu nr 17

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu ofert na najem na okres do 3 lat garażu nr 17 wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów w dniu 09.06.2016 r. został wywieszony Komunikat o Zamknięciu Prac Komisji Konkursowej oraz Wstępnym Wyniku Konkursu.
Treść komunikatu znajduje się w załączniku.

Rozstrzygnięcie drugiego przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

Informujemy o rozstrzygnięciu drugiego przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Renault Scenic.

Konkurs ofert - dzierżawa lokalu użytkowego w Urzędzie Dzielnicy Wilanów

Informujemy o konkursie ofert na dzierżawę lokalu użytkowego w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 133, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2016 - 2019. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2016 r. Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/Aktualnosci/Strony/Naboruzupe%C5%82niajacykandydat%C3%B3wna%C5%82awnikow1.aspx

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony