Informujemy o otwarciu ofert w konkursie na dzierżawę lokalu użytkowego w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Szczegóły w załączniku.

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 133, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2016 - 2019. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2016 r. Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/Aktualnosci/Strony/Naboruzupe%C5%82niajacykandydat%C3%B3wna%C5%82awnikow1.aspx

Zarząd Dzielnicy Wilanów informuje o wykazie stanowisk położonych na terenie Dzielnicy Wilanów przeznaczonych do udostępnienia na okres 1 roku na rzecz dotychczasowych kupców.

Załączniki:
Download this file (handel_przy_cmentarzu-wykaz.pdf)handel_przy_cmentarzu-wykaz.pdf[Wykaz stanowisk]506 kB

W dniu 11.05.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie została wywieszona na okres 21 dni informacja o garażach przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców (zał. do uchwały nr 258/IV/2016 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.05.2016 r.).
Informacja o garażach przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą na pl. Bankowym 3/5 w Warszawie ogłasza III przetarg pisemny na sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji: sprzedaży samochodu służbowego: Renault Grand Scenic – WI 7773G. Szczegóły w załącznikach.

Obwieszczenie z dnia 23.05.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w rejonie ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wszczeciu_postępowania_6733.9.pdf)obwieszczenie_o_wszczeciu_postępowania_6733.9.pdf[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania]283 kB

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 23.05.2016 r. – 09.06.2016 r. na najem garażu nr 17 przy ulicy Kosiarzy / Aleja Wilanowska.
Treść komunikatu znajduje się w załączniku

 

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garażu nr 17 położonego w parterowym budynku garażowym przy ul Kosiarzy/Al. Wilanowska.


Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2013 r. o godzinie 10:00.


Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załącznikach.

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu ofert na najem na okres do 3 lat garażu nr 17 wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów w dniu 09.06.2016 r. został wywieszony Komunikat o Zamknięciu Prac Komisji Konkursowej oraz Wstępnym Wyniku Konkursu.
Treść komunikatu znajduje się w załączniku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.), Członkowie Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy informują, że na okres 21 dni tj. od dnia 24.05.2016 r. do dnia 14.06.2016 r. r na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia do lat 3.

Załączniki:
Download this file (wykaz_nieruchomosci_do_wydzierzawienia.pdf)wykaz_nieruchomosci_do_wydzierzawienia.pdf[Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia]426 kB

Informujemy o rozstrzygnięciu drugiego przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Renault Scenic.

Czytaj więcej: Badanie struktury...W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa
w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej http://stat.gov.pl aktywny w dniach 1 - 9 czerwca 2016 roku. Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.

Informujemy o konkursie ofert na dzierżawę lokalu użytkowego w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego Renault Grand Scenic – WI 7773G

Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą na pl. Bankowy 3/5 w Warszawie ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji. Szczegóły w ogłoszeniu.