Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 27/7 z obrębu 1-06-83. 

Załączniki:
Download this file (SKM_284e16080410070.pdf)SKM_284e16080410070.pdf[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ]342 kB

Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą na pl. Bankowym 3/5 w Warszawie ogłasza III przetarg pisemny na sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji: sprzedaży samochodu służbowego: Renault Grand Scenic – WI 7773G. Szczegóły w załącznikach.

Obwieszczenie z dnia 02.08.2016 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wydanej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie decyzji nr 12/P/2016 z dnia 29.07.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w rejonie ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w załączeniu

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wydanej_decyzji 6733.9.pdf)obwieszczenie_o_wydanej_decyzji 6733.9.pdf[Obwieszczenie o wydanej decyzji]429 kB

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 23.05.2016 r. – 09.06.2016 r. na najem garażu nr 17 przy ulicy Kosiarzy / Aleja Wilanowska.
Treść komunikatu znajduje się w załączniku

W dniu 25.07.2016 r. na tablicy ogłoszeń  Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie została wywieszona na okres 21 dni informacja o  garażach przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców (zał. do uchwały nr 296/IV/2016 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22.07.2016 r.).

Informacja o garażach przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (uchwala_296_IV_2016_garaze_60, 61_załacznik_wykaz.pdf)uchwala_296_IV_2016_garaze_60, 61_załacznik_wykaz.pdf[Informacja o garażach przeznaczonych do najmu]290 kB

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu ofert na najem na okres do 3 lat garażu nr 17 wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów w dniu 09.06.2016 r. został wywieszony Komunikat o Zamknięciu Prac Komisji Konkursowej oraz Wstępnym Wyniku Konkursu.
Treść komunikatu znajduje się w załączniku.

W załączeniu znajduję się protokół Nr 7 z Posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczący sprzedaży samochodu służbowego Renault Grand Scenic, stanowiącego własność Miasta Stołecznego Warszawy.

Załączniki:
Download this file (rozstrzygniecie_III_przetargu_na_sprzedaz_samochodu_-_Renault_Scenic_WI 777~.pdf)rozstrzygniecie_III_przetargu_na_sprzedaz_samochodu_-_Renault_Scenic_WI 777~.pdf[Rozstrzygnięcie III przetargu na sprzedaż samochodu - Renault Scenic ]502 kB

Informujemy o rozstrzygnięciu drugiego przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Renault Scenic.

Publikujemy orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Szczegóły w załącznikach.

 

Załączniki:
Download this file (SKO1.pdf)SKO1.pdf[ ]4972 kB
Download this file (SKO2.pdf)SKO2.pdf[ ]991 kB

Informujemy o konkursie ofert na dzierżawę lokalu użytkowego w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

Informujemy o otwarciu ofert w konkursie na dzierżawę lokalu użytkowego w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Szczegóły w załączniku.

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 133, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2016 - 2019. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2016 r. Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/Aktualnosci/Strony/Naboruzupe%C5%82niajacykandydat%C3%B3wna%C5%82awnikow1.aspx

Zarząd Dzielnicy Wilanów informuje o wykazie stanowisk położonych na terenie Dzielnicy Wilanów przeznaczonych do udostępnienia na okres 1 roku na rzecz dotychczasowych kupców.

Załączniki:
Download this file (handel_przy_cmentarzu-wykaz.pdf)handel_przy_cmentarzu-wykaz.pdf[Wykaz stanowisk]506 kB

W dniu 11.05.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie została wywieszona na okres 21 dni informacja o garażach przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców (zał. do uchwały nr 258/IV/2016 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.05.2016 r.).
Informacja o garażach przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.