Informujemy o rozstrzygnięciu drugiego przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Renault Scenic.

Czytaj więcej: Badanie struktury...W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa
w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej http://stat.gov.pl aktywny w dniach 1 - 9 czerwca 2016 roku. Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.

Informujemy o konkursie ofert na dzierżawę lokalu użytkowego w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego Renault Grand Scenic – WI 7773G

Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą na pl. Bankowy 3/5 w Warszawie ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji. Szczegóły w ogłoszeniu.

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 133, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2016 - 2019. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2016 r. Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/Aktualnosci/Strony/Naboruzupe%C5%82niajacykandydat%C3%B3wna%C5%82awnikow1.aspx

Dotyczy decyzji Nr 9/P/2016 z dn. 11.05.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, L=105.0m o max ciśnieniu w przewodzie wynoszącym 0,5MPa na części dz. ew. Nr 33 z obrębu 1-06-10 na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w liniach rozgraniczających ul. Glebowej.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_9-P-2016.docx)obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_9-P-2016.docx[Obwieszenie o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego]41 kB

W dniu 11.05.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie została wywieszona na okres 21 dni informacja o garażach przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców (zał. do uchwały nr 258/IV/2016 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.05.2016 r.).
Informacja o garażach przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Dotyczy decyzji Nr 10/P/2016 z dnia 16.05.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego Ø 100mm w drodze dojazdowej do ul. Gratyny, na  dz. ew. Nr 16 z obrębu 1-06-61 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, na odcinku od istniejącego hydrantu HP49743, przy dz. ew. nr 17,  do wysokości dz. ew. Nr 11/20.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_10-P-2016.docx)obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_10-P-2016.docx[Obwieszenie o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego]42 kB

Obwieszczenie z dnia 23.05.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w rejonie ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wszczeciu_postępowania_6733.9.pdf)obwieszczenie_o_wszczeciu_postępowania_6733.9.pdf[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania]283 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2014r.,poz.518 j.t.) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że na okres 21 dni, tj.: od dnia 11 maja 2016r. do dnia 31 maja 2016r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Franciszka Klimczaka 2 w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (Wykaz_GK3.pdf)Wykaz_GK3.pdf[Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia]307 kB

 

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garażu nr 17 położonego w parterowym budynku garażowym przy ul Kosiarzy/Al. Wilanowska.


Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2013 r. o godzinie 10:00.


Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załącznikach.

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wydanej dnia 06.05.2016 r. decyzji Nr 12/2016 o umorzeniu postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków usługowych oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) o łącznej pojemności do 100 m3 przy ul. Przyczółkowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w załączeniu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.), Członkowie Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy informują, że na okres 21 dni tj. od dnia 24.05.2016 r. do dnia 14.06.2016 r. r na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia do lat 3.

Załączniki:
Download this file (wykaz_nieruchomosci_do_wydzierzawienia.pdf)wykaz_nieruchomosci_do_wydzierzawienia.pdf[Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia]426 kB

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wydanym dnia 06.05.2016 r. postanowieniu Nr 11/Z/WIL/2016 o podjęciu zawieszonego postępowania toczącego się w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków usługowych oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) o łącznej pojemności do 100 m3 przy ul. Przyczółkowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w załączeniu.