Informacje bieżące

Zawiadomienie o postanowieniu nałożenia obowiązku usunięcia nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym (dot. POW)

W związku z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienia nakładającego na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej dla inwestycji pn." budowa droig ekspresowej S2 - POŁUDNIOWEJ OBOWIDNICY WARSZAWY na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" Zadanie "B" - od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050) do węzła Wał Miedzeczyński (z węzłem km około 11+500,00) o długości ok. 6,05 km ODCINEK 2 OD KM 8+523,19 DO KM 10+291,61" zamieszcza się zawiadomienie. 

Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S2 - POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła Puławska do węzła Lubelska - Zadanie "A" - Budowa drogi ekspresowej S2 - POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km zamieszcza się zawiadomienie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 17.05.2017 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej (DN100mm, L=273m) na działkach ew. nr 4 (część), 12/36 (część), 12/26 (część), 12/25, 12/27 i 12/28 z obrębu 1-06-73 położonych w rejonie ul. Rosy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie znajduję się w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf)obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego]341 Kb

Rozporządzenie MRiRW z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informuje o wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W załączniku treść rozporządzenia.

Obwieszczenie z dnia 04.2017 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zawiadamia że w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Wilanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 30.03.2017r., złożony Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej budowie ulicy gminnej Klimczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Przyczółkową i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ew. 6/4, 7/32, 7/33, 8/3, 8/6 z obrębu 1-10-26 w Warszawie w Dzielnicy Wilanów.

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony