Wydział Oświaty

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego

Informujemy, że dzień otwarty dla rodziców i kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego odbędzie się 23 marca o godz. 18.00. Zapraszamy!

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Czytaj więcej: Oferta Poradni Psychologiczno-PedagogicznejCzytaj więcej: Oferta Poradni Psychologiczno-PedagogicznejCzytaj więcej: Oferta Poradni Psychologiczno-PedagogicznejCzytaj więcej: Oferta Poradni Psychologiczno-PedagogicznejZapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, która działa przy al. Rzeczypospolitej 14, I piętro.

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY :

 • badanie rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 0-5 r.ż. i uczniów szkół z terenu działania poradni
 • badanie gotowości szkolnej dzieci przedszkolnych
 • badanie przyczyn trudności szkolnych, w tym trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) oraz trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci wykorzystywanych seksualnie
 • badania przyczyn trudności emocjonalnych i wychowawczych dzieci
 • wstępna diagnoza psychologiczna funkcjonowania dzieci z podejrzeniem nadpobudliwości psychoruchowej
 • diagnoza psychologiczna dzieci z podejrzeniem spektrum autyzmu
 • diagnoza predyspozycji zawodowych
 • badania diagnostyczne dla potrzeb orzecznictwa specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-letnich
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu
 • terapia pedagogiczna dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnym
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • terapia integracji sensorycznej SI
 • terapia dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • trening Umiejętności Społecznych dla Dzieci z Zespołem Aspergera
 • terapia ręki
 • warsztaty ortograficzne
 • trening efektywnego uczenia się
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci w wieku szkolnym

Czytaj więcej: Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2017 r.

Czytaj więcej: Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2017 r.Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy opublikowało informację o dyżurach wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2017 r.

Zapisy do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będą prowadzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Szczegółowe informacje - wraz z wykazami dyżurów - znajdują się tutaj:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/14265_dyzury-wakacyjne-w

 

 

Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”

Czytaj więcej: Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie oraz Warszawska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Warszawy, w okresie 27.02-4.06.2017 r. do włączenia się w akcję Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”.
Akcja ta polega na zbieraniu złotych monet o nominale 1, 2, 5-groszowych, które po zwarzeniu i przeliczeniu zostaną przeznaczone dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży z Warszawy. W tym roku Warszawska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK przede wszystkim skieruje zebrane środki na akcję letnią dla dzieci i wyprawki szkolne. Przewidujemy organizację twórczych warsztatów dla dzieci, zajęć z pierwszej pomocy, gier i zabaw a swoją opieką szczególnie chcielibyśmy wesprzeć dzieci ze szkół, które wezmą udział w akcji Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”.
Informujemy jednocześnie, że Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik” 2017 została objęta honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do podjęcia współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i do śledzenia akcji na Facebooku (Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”).
Pełna informacja oraz dokumenty do pobrania na stronie
www.pck-warszawa.pl - zakładka „edukacja” oraz tel. 22/50-65-198, 505-144-517,
ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Zajęcia rozwijające psychomotorykę w PPP

Czytaj więcej: Zajęcia rozwijające psychomotorykę w PPP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 zaprasza dzieci w wieku 5-6 lat na „Zajęcia rozwijające psychomotorykę”

Celami zajęć są:

 • kształtowanie koncentracji uwagi;
 • ćwiczenie spostrzegawczości i orientacji przestrzennej;
 • usprawnianie motoryki dużej i małej;
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji słuchowej;
 • wyzwalanie u dzieci samodzielności i odwagi;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Zajęcia realizowane będą w ramach projektu dofinansowanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w ramach IX edycji grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na 2017 rok.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zajęcia rozwijające psychomotorykę - zaproszenie.docx)Zajęcia rozwijające psychomotorykę[zaproszenie]23 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony