Wydział Oświaty

Dni otwarte w szkołach

Czytaj więcej: Dni otwarte w szkołach

W ramach organizowanych - w wilanowskich szkołach - dni otwartych dla rodziców i dzieci zapraszamy na spotkanie informacyjne kandydatów do szkoły lub oddziału przedszkolnego:

 • W czwartek, 23 marca o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego (ul. Uprawna 9 / 17)

„Zabawy badawcze z wykorzystaniem soli” w Przedszkolu nr 56

Czytaj więcej: „Zabawy badawcze z wykorzystaniem soli” w Przedszkolu nr 56Dnia 1 lutego 2017 roku w Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” odbyły się zajęcia modelowe „Zabawy badawcze z wykorzystaniem soli”, przeprowadzone przez mgr Ewelinę Mielniczuk. Celem zajęć było stworzenie okazji do rozbudzenia ciekawości poznawczej dzieci a także wzbogacenie wiadomości przedszkolaków na temat soli. Dzieci miały okazję samodzielnie przeprowadzić doświadczenia i sprawdzić jak zachowuje się jajko w wodzie słonej i wodzie czystej. Wspólnie wywabiały plamy za pomocą soli, a także szukały sposobu na szybsze rozpuszczenie kostek z lodu. Dzieci podczas doświadczeń z solą poznały jej właściwości: kolor, konsystencję, smak, zapach i rozpuszczalność w wodzie. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, z zaangażowaniem przeprowadzały doświadczenia i wyciągały z nich wnioski. (tekst: przedszkole).

Czytaj więcej: „Zabawy badawcze z wykorzystaniem soli” w Przedszkolu nr 56

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego

Informujemy, że dzień otwarty dla rodziców i kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego odbędzie się 23 marca o godz. 18.00. Zapraszamy!

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Czytaj więcej: Oferta Poradni Psychologiczno-PedagogicznejCzytaj więcej: Oferta Poradni Psychologiczno-PedagogicznejCzytaj więcej: Oferta Poradni Psychologiczno-PedagogicznejCzytaj więcej: Oferta Poradni Psychologiczno-PedagogicznejZapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, która działa przy al. Rzeczypospolitej 14, I piętro.

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY :

 • badanie rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 0-5 r.ż. i uczniów szkół z terenu działania poradni
 • badanie gotowości szkolnej dzieci przedszkolnych
 • badanie przyczyn trudności szkolnych, w tym trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) oraz trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci wykorzystywanych seksualnie
 • badania przyczyn trudności emocjonalnych i wychowawczych dzieci
 • wstępna diagnoza psychologiczna funkcjonowania dzieci z podejrzeniem nadpobudliwości psychoruchowej
 • diagnoza psychologiczna dzieci z podejrzeniem spektrum autyzmu
 • diagnoza predyspozycji zawodowych
 • badania diagnostyczne dla potrzeb orzecznictwa specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-letnich
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu
 • terapia pedagogiczna dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnym
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • terapia integracji sensorycznej SI
 • terapia dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • trening Umiejętności Społecznych dla Dzieci z Zespołem Aspergera
 • terapia ręki
 • warsztaty ortograficzne
 • trening efektywnego uczenia się
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci w wieku szkolnym

Czytaj więcej: Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2017 r.

Czytaj więcej: Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2017 r.Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy opublikowało informację o dyżurach wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2017 r.

Zapisy do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będą prowadzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Szczegółowe informacje - wraz z wykazami dyżurów - znajdują się tutaj:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/14265_dyzury-wakacyjne-w

 

 

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony