Wydział Oświaty

Mikołajkowe Zawody Przedszkolaków 2016

Czytaj więcej: Mikołajkowe Zawody Przedszkolaków 2016Wilanowskie przedszkolaki spotkały się na dorocznych Mikołajkowych Zawodach Przedszkolaków, które odbyły się w Przedszkolu nr 416 przy ul. Sytej 123. Konkurencji było wiele, głośny doping zachęcał do jak najszybszego pokonywania przeszkód, co zostało nagrodzone miłymi upominkami.

Czytaj więcej: Mikołajkowe Zawody Przedszkolaków 2016

Bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

Bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka:
1) przekracza odległości wymienione w punktach 1 i 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;
2) nie przekracza odległości wymienionych w punktach 1 i 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.
Bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r, poz. 2156 ze zm.) organizuje się dla dziecka do szkoły obwodowej, w obwodzie której dziecko faktycznie mieszka, na wniosek złożony przez rodziców/opiekunów prawnych.

Czytaj więcej: Bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu środkami...

Nabór pracowników do Przedszkola nr 427, ul. Radosna 11

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w Przedszkolu nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11 (otwarcie placówki od 1 lutego 2017 roku), na stanowiskach pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, mogą składać swoje CV w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (pok. 216, 217, 218), ul. Franciszka Klimczaka 2, w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Uwaga! Ruszają zapisy do Przedszkola nr 427 przy ul. Radosnej 11

Informujemy, że w związku z podjęciem przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr XXV/879/2016 w sprawie założenia Przedszkola nr 427 w Warszawie przy ul. Radosnej 11 z dniem 1 lutego 2017 roku, od poniedziałku 5 grudnia będą prowadzone zapisy dzieci z rocznika 2014 oraz z rocznika 2013. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z niezbędnymi załącznikami, odbywać się będzie w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (sala widowiskowa na parterze budynku), ul. Franciszka Klimczaka 2 w następujących terminach:
• 5.12.2016 r. (poniedziałek) w godz. 9:00–12:00
• 6.12.2016 r. (wtorek) w godz. 9:00–12:00
• 7.12.2016 r. (środa) w godz. 15:00–17:30
• 8.12.2016 r. (czwartek) w godz. 10:00–13:00
• 9.12.2016 r. (piątek) w godz. 16:00–18:00
• 10.12.2016 r. (sobota) w godz. 9:00–12:00
Zasady przyjęć do przedszkola wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

Dzień dobrego jedzenia 2016

Czytaj więcej: Dzień dobrego jedzenia 2016W Zespole Szkół nr 123 odbył się Dzielnicowy Dzień Dobrego Jedzenia. Drużyny z wilanowskich szkół podstawowych uczestniczyły w turnieju, podczas którego nie zabrakło wielu ciekawych konkurencji. Wszystko po to, by przekonać dzieci do zdrowego trybu życia i wybierania wartościowych produktów.
Dzień dobrego jedzenia odbył się także w przedszkolu "Skarby Powsina", gdzie zaproszono najmłodsze dzieci na spotkanie edukacyjne pt. "OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY". Wspólna zabawa pokazała, że nasi najmłodsi dobrze wiedzą co smaczne i zdrowe.

Czytaj więcej: Dzień dobrego jedzenia 2016

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony