Ochrona zdrowia

Warszawskie Dni Zdrowia

16 i 27 kwietnia Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza Mieszkańców stolicy na spotkania dotyczące edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych oraz chorób układu krążenia.

Czytaj więcej: Warszawskie Dni Zdrowia

Badania przesiewowe w kierunku wykrywalności nowotworów u kobiet


Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, informuje o możliwościach skorzystania
z bezpłatnych badań profilaktycznych, mammografii i cytologii.

Czytaj więcej: Badania przesiewowe w kierunku wykrywalności nowotworów u kobiet

Badania diagnostyczne w zakresie raka szyjki macicy i raka piersi

Zgodnie z informacją, uzyskaną od Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów – pani Lucyny Hryszczyk, badania diagnostyczne w zakresie raka szyjki macicy (cytologia) i raka piersi (mammografia) mogą być wykonane lub zlecone w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ w przychodniach rejonowo – specjalistycznych przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 20 i ul. Przyczółkowej 33.

Czytaj więcej: Badania diagnostyczne w zakresie raka szyjki macicy i raka piersi

Pomoc medyczna w nocy

Informujemy, że od stycznia 2012 roku w Przychodni przy ul. St. Kostki Potockiego 20 w godz. 18.00 - 8.00 dyżur nocny pełni internista Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po pomoc można się zwrócić również w sobotę i niedzielę. Internista dyżuruje całą dobę.

Bezpłatne świadczenia w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Informujemy o bezpłatnych świadczeniach zdrowotnych, kontraktowanych z Mazowieckim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 r.

Czytaj więcej: Bezpłatne świadczenia w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony