Pod zamieszczonym poniżej adresem internetowym znajduje się informacja dla przesiębiorców, ubiegajacych się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
www.wom.warszawa.pl/index_procedury.php

Zapraszamy również na stronę: www.um.warszawa.pl