Czytaj więcej: Posiedzenie Dzielnicowej...Pierwsze posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego odbyło się 12 stycznia w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

Posiedzenie otworzył Artur Buczyński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów, który wspomniał o dotychczasowej współpracy Dzielnicy Wilanów z trzecim sektorem. Podkreślił znaczenie aktywizacji społeczności lokalnych i wyraził wolę rozszerzenia współpracy na polu dialogu społecznego.

Pierwsze spotkanie miało charakter poznawczo – organizacyjny.