Konta bankowe

Urząd m.st. Warszawy - Dzielnica Wilanów
02-797 Warszawa,
ul. Franciszka Klimczaka 2
CitiBank

 


 75 1030 1508 0000 0005 5003 4018 wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku rolnego i leśnego
 • podatku od środków transportowych
 • opłat administracyjnych za czynności urzędowe
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
 • opłat adiacenckich
 • opłat z tytułu renty planistycznej
 • opłat za najem i dzierżawę nieruchomości
 • opłat za nabycie nieruchomości (gruntu)
 • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • opłat z tytułu zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogowego

 


29 10301508 0000 0005 5001 6125 wpłaty z tytułu:

 • opłat skarbowych

 


 63 1030 1508 0000 0005 5001 6192 wpłaty z tytułu:

 • rozliczenia kosztów związanych z ochroną środowiska
 • opłat przedsiębiorstw za usunięcie lub przesadzenie drzew
 • kary za wycięcie drzew bez decyzji

 


51 10301508 0000 0005 5001 6117 wpłaty z tytułu:

 • opłat komunikacyjnych, tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki lokalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne
 • opłat ewidencyjnych

 


07 10301508 0000 0005 5001 6036 wpłaty z tytułu:

 • opłat za udostępnienie danych z ewidencji

 


73 10301508 0000 0005 5001 6109 wpłaty z tytułu:

 • wadium
 • kaucji gwarancyjnej

 


 32 1030 1508 0000 0005 5001 6168 wpłaty z tytułu:

 • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 


29 1030 1508 0000 0005 5001 6222  wpłaty z tytułu:

 •          opłaty geodezyjno - kartograficzne

 


12 1030 1508 0000 0005 5003 4085 wpłaty z tytułu:

 • odbioru odpadów komunalnych – dla osób fizycznych i podmiotów prawnych nie posiadających indywidualnych nr rachunków bankowych nadawanych przy złożeniu deklaracji